Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vervolgcursus Schematherapie (ID nummer: 378578)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Vervolgcursus - contacturen2525-2-2020 t/m 24-2-2021

Opsporing, beïnvloeding en verandering van deze schema’s en modi is de kern van de Schematherapie behandeling. Doel is te komen tot meer functionele schema’s en modi en adequate coping strategieën. Patiënten leren zelf te voorzien in hun basisbehoeften en hun disfunctionele patronen te doorbreken. Dit leidt tot een aanzienlijke verbetering van kwaliteit van leven. De cursus omvat een verdieping in de kennis en vaardigheden van schematherapie en richt zich op de volgende behandelgebieden: schematherapeutische groepstherapie, individuele schematherapie gericht op cluster B (BPS en NPS) en cluster C.

 

Na afloop van de cursus :

  • beschikken deelnemers over gevorderde  kennis en vaardigheden m.b.t. specifieke behandelingstechnieken passend binnen schematherapie en m.n. t.a.v. specifieke persoonlijkheidsstoornissen.
  • zijn deelnemers in staat tot het opzetten van een casusconceptualisatie bij complexe stoornissen
  • zijn deelnemers in staat te werken vanuit het modusmodel
  • zijn deelnemers in staat de schema therapeutische interventies toe te passen op te lossen in individuele-  en groeps- schematherapieën
  • zijn deelnemers in staat knelpunten op te lossen bij toepassen van interventies
 behandelplan nagaan of evidence based protocol bestaat; bij afwijking daarvan dit beargumenteren
 hulpvraag en behandeldoel
 interventies en evaluatie van het therapeutisch effect daarvan
 klachtinventarisatie + DSM classificatie en diagnose
 leertheoretisch model toepassen en analyses maken (bijvoorbeeld betekenisanalyses (BA’s), functieanalyses (FA’s) en evt. holistische theorie (HT)
 observaties en meetinstrumenten
 therapeutische houding en/of therapeutische relatie (non-specifieke variabelen)
 wetenschappelijke evidentie
Drie of meer fases van het gedragstherapeutisch proces, of
uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
10
14
 ja
850
25
toetsing en evaluatie
CRKBO
Hulverleners die werkzaam zijn in de SGGZ met patiënten met chronische AS I en/of AS II stoornissen. Voorwaarde is het hebben van kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie bij AS I problematiek.
en voor :
Cursisten in opleiding tot cognitief gedragstherapeut (vervolgcursus VGCt).
Cursisten in opleiding tot schematherapeut (vereiste daarbij: 100 uur basiscursus VGCt; registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater (of in opleiding daartoe) en/of lid van een erkende psychotherapievereniging (of in opleiding daartoe)
Cursisten in opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog, met als
voorwaarde het hebben van kennis en vaardigheden van cognitieve gedragstherapie bij AS I problematiek
Bestand 
Publieke deel .pdf220 KB
Hoofdniveau
CGt Vervolgcursus
Tijd9:30 - 16:45
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieAmsterdam nog niet bekend (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.