Opleidingen details DAI Artsen & leefstijl

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

“Leefstijlinterventie bij type 2 diabetes: voeding als therapie & Gedragsverandering (ID nummer: 378564)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

Diabetes type 2: is het te genezen? 

Type 2 diabetes is het gevolg van een ongezonde omgeving / leefstijl in de context van een (epi)genetisch profiel dat diepe evolutionaire wortels heeft.

Suiker en zetmeel beperking moet de basis van de behandeling van type 2 diabetes zijn.

Voeding- en leefstijltherapie bij metabole problemen

Praktische handvatten hoe met voedingstherapie bloedglucose, insuline productie, insuline gevoeligheid, verzadiging en het vrijkomen van energie uit de lichaamsvoorraad te beïnvloeden zijn.

Motiverende gespreksvoering: “De kracht van leefstijl” #gedragsverandering #stoppenmetroken #overgewicht 

Met aandacht voor de ambivalentie bij de patiënt is veel te bereiken.

Vet eten, roken, te veel drinken of te weinig bewegen is niet goed voor de gezondheid. Motiverende gespreksvoeringtechnieken helpen patiënten het verschil te zien tussen hun werkelijke gedrag en hun gewenste gedrag, en laten ze zelf onder woorden brengen wat ze kunnen doen voor een betere gezondheid. Want als een patiënt zélf zegt hoe hij meer kan bewegen of kan stoppen met roken, is hij eerder geneigd dit inderdaad te gaan doen, dan wanneer een ander hem dat vertelt.

Tijdens de training, die vooral ervaringsgericht is, wordt gewerkt met wat zich aandient. Hierbij komen de volgende aspecten naar voren:

basishouding van Motiverende gespreksvoering

non-verbale communicatie

 gesprekstechnieken: reflectief luisteren, samenvatten, doorvragen

 fases van motiveren: aansluiten, focussen, ontlokken, plannen

 verandercirkel van Prochaska & Di Clemente

 

(Mini)symposium
195
Voor leden van het DAI Artsen netwerk geldt het kortingstarief van € 165,-
Voor leden van het DAI Paramedici – GGZ geldt het kortingstarief van € 145,-
Normaal : € 195,-
Tijd13:00 - 17:30
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenVoeding als therapie & Gedragsverandering

DAI 'Arts en Leefstijl' is een professioneel, informeel en vernieuwend netwerk van en voor artsen. We bieden artsen de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren. In geaccrediteerde bijeenkomsten rondom het thema leefstijl kunnen zij op interactieve wijze kennis opdoen en kennis uitwisselen.

DAI gelooft in de ontmoeting en in leren van elkaar. Op DAI- bijeenkomsten wordt het onderling netwerken optimaal gefaciliteerd.

DAI wil niet alleen programmeren. We nodigen onze leden actief uit om met ideeën en onderwerpen te komen. Wij faciliteren de organisatie en de communicatie van de bijeenkomsten. 

web: www.dai-artsen.nl 

Oudebrugsteeg 9
1012 JN
Amsterdam
0641520679
Selecteer een bestand aub.