Opleidingen details Zuyderlandacademie, congresbureau

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

E-health en E-thiek (ID nummer: 378535)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2325-11-2019 t/m 24-11-2020

Technologie is in de dagelijkse praktijk van de zorg niet meer weg te denken. Iedere Zuyderlander heeft er regelmatig mee te maken en zal er in de nabije toekomst meer mee te maken gaan krijgen.

Bieden deze ontwikkelingen enkel kansen? Of zijn er ook keerzijden te benoemen? Sta jij als zorgverlener wel eens stil bij al deze ontwikkelingen? Wat betekenen ze voor jou? Wat betekenen ze voor de zorgvrager? Wat betekenen ze voor de zorg in het algemeen?

 

Leerdoelen :

Bewustwording van de gevolgen van de technologische ontwikkelingen/innovaties binnen de gezondheidszorg zowel binnen de cure als binnen de care. Er zijn reeds talloze voorbeelden van technologie die de gezondheidszorg definitief hebben veranderd. Wat betekent dit voor ons als zorgprofessionals, voor onze patienten en familie. Willen we dit en waar liggen onze grenzen? We willen hierover met elkaar in debat/dialoog gaan. Wat zijn de argumenten? Open staan voor de argumenten van anderen.

 1.kennis en inzicht (de toehoorder kan na het bijwonen van de lezing):

•  levensbeschouwelijke en ethische denkstromingen beschrijven en analyseren die relevant zijn voor probleem- en vraagstellingen in relatie tot de thematiek van de lezing;

•  relevante theorieën over technologie in zorg en samenleving benoemen, en de kentheoretische en ethische veronderstellingen daarvan toelichten;

2.toepassen kennis en inzicht (de toehoorder kan):

inzichten uit de deeldisciplines (zorg-) ethiek, beleids- en organisatieleer en (kwalitatief) empirische onderzoeksleer op argumentatieve wijze op elkaar te betrekken;

3.oordeelsvorming (de toehoorder kan):

een zorgethisch probleem in een complexe situatie uiteenzetten en hiervoor onderbouwde oplossingsmogelijkheden voorstellen en afwegen.

4.communicatieve vaardigheden (de toehoorder kan):

zowel academisch als maatschappelijk rapporteren over onderzoeksresultaten en beargumenteerde opvattingen over technologie  in de zorg en daarbij blijk geven van een constructieve houding.

(Meerdaags) Congres
Bestand 
Programma.docx15 KB
0
Tijd15:30 - 20:15
LocatieGeleen (NL) (Toon kaart)

Zuyderland is de naam van de organisatie die ontstaan is uit de fusie tussen Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch en Zorgconcern. Tot Zuyderland behoren één ziekenhuis op meerdere locaties (Heerlen en Sittard-Geleen), acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, Revalidatie, Geestelijke Gezondheidszorg en Jeugdgezondheidszorg, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp.

Henri Dunantstraat 5
6419 PC
Heerlen
Postbus 5500
6130 MB
Sittard
0610912367
Selecteer een bestand aub.