Opleidingen details Pfizer bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Overheidsgestuurde budgetkaders en professionele autonomie binnen de oncologische zorg (ID nummer: 378506)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2328-11-2019 t/m 27-11-2020

Doelstelling: deze nascholing beoogt u zo adequaat mogelijk te informeren over de verhoudingen tussen de organisatie, structuur en bekostiging van de zorg en geeft u richting in het versterken van uw positie in relatie tot de zorgomgeving. Daarnaast ontvangt u informatie over de (veranderende) juridische aspecten in de relatie hulpverlener/patiënt. In dit licht worden wettelijke bepalingen besproken die direct invloed hebben op uw dagelijks functioneren in de praktijk.  

- Geldstromen, budget kader zorg en sturing door de overheid.

Leerdoel: de cursist is op de hoogte van inkomsten en uitgaven voor curatieve zorg en de rol van hoofdlijnenakkoorden en contractering door zorgverzekeraars daarbij.

- Professionele autonomie versus professionele verantwoordelijkheid (richtlijnen van de beroepsgroep, stand van de wetenschap en praktijk, voorwaarden binnen contracten)

Leerdoel: de cursist is op de hoogte van de wettelijke bepalingen van de relaties tussen patiënt/verzekerde, zorgverlener/-instelling en zorgverzekeraar.

- Juridisch kader aanspraak op farmaceutische zorg.

Leerdoel: de cursist ontvangt kennis op het terrein van intra- en extramurale aanspraak, overheveling, preferentie, sluis en financiële arrangementen.

- Vooruitblik en afsluiting.

Leerdoel: de cursist krijgt handvatten aangereikt in het versterken van zijn/haar positie in een veranderende zorgomgeving.

 

 

0
nvt
Tijd18:30 - 21:45
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Pfizer ontwikkelt innovatieve geneesmiddelen die bijdragen aan de gezondheid en kwaliteit van leven.

Vanuit haar visie en missie ziet Pfizer het toenemend als haar taak om te faciliteren op het gebied van deskundigheidsbevordering en nascholing. Dit gebeurd onder de vlag van 'Pfizer Partners in Practice'. De door Pfizer Partners in Practice ontwikkelde workshops en nascholingen richten zich niet alleen op indicatiegebieden, maar bestrijken vooral ook het brede terrein van praktijkondersteuning in algemene zin.

Rivium Westlaan 142
2909 LD
Capelle a/d IJssel
Postbus 37
2900 AA
Capelle a/d IJssel
010- 4064200
Selecteer een bestand aub.