Opleidingen details Guus Schrijvers Academy

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De Juiste Zorg op de Juiste Plek en de Hoofdlijnenakkoorden: Hoe nu verder? (ID nummer: 378060)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3528-11-2019 t/m 27-11-2020

Er komt veel bij kijken om betere zorg te bieden, onnodig dure zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen naar locaties dichter bij de patiënt en fysieke zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health. Betrokkenen (de verschillende zorgpartijen, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, overheidsinstanties e.d.) zitten met tal van vragen hierover. Zowel van praktische- als van financiële- en organisatorische aard. Een groot aantal daarvan wordt besproken op het congres over ‘de juiste zorg’ en de hoofdlijnenakkoorden op 28 november in Utrecht, zoals:

 • Welke recente goede voorbeelden zijn er van de juiste zorg op de juiste plek? Bijvoorbeeld op het gebied van de uitstroom van ziekenhuispatiënten, of digitale zorg? Slaagt de implementatie van deze zorgvernieuwingen? En hoe versnel je de opschaling daarvan?
 • Welke actuele ontwikkelingen zijn er rond de invulling van de hoofdlijnenakkoorden Medisch Specialistische Zorg en Huisartsenzorg? Wat leveren die akkoorden anno 2019 concreet op? Wat gaat goed? En (vooral) wat moet beter? Worden de transformatiegelden efficiënt besteed?
 • Gaat het lukken om de kostengroei van ziekenhuiszorg terug te dringen naar nul procent per jaar?
 • Hoe kunnen zorgverzekeraars in de regio op stimulerende wijze de regie nemen en goed samenwerken bij de invulling van de juiste zorg op de juiste plek en de hoofdlijnenakkoorden?
 • Hoe kan e-health bijdragen aan goede en betaalbare zorg dicht bij de patiënt?
 • Welke financieringsvormen zijn er om (nieuwe en bestaande) praktijkinitiatieven bekend te maken, te ontwikkelen en te verspreiden?
 • Wat zijn de gevolgen van geïntegreerde zorg voor de ICT, de bestuurlijke inrichting, de onderlinge samenwerking en de manier van leidinggeven van een organisatie?

Geïntegreerde zorg

Voor geïntegreerde zorg van eerste lijn en ziekenhuizen zijn tal van termen in omloop, zoals anderhalvelijnszorg, lijnloze zorg, zorgsubstitutie, ketenzorg, zorgoptimalisatie en transmurale zorg. Wiij gebruiken tijdens het congres de term geïntegreerde zorg en volgen hierbij de recente WHO-definitie van integrated care: ‘Integrated health services are health services that are managed and delivered in a way that ensures people receive a continuum of health promotion, disease prevention, diagnosis, treatment, disease management, rehabilitation and palliative care services, at the different levels and sites of care within the health system, and according to their needs, throughout their whole life.’

Kenmerken geïntegreerde zorg

Geïntegreerde zorg is geen doel op zich, maar slechts een middel. Een middel om volksgezondheidsdoelen te bereiken; net als bijvoorbeeld marktwerking en decentralisatie. Goede geïntegreerde zorg bestaat uit zes componenten:

 • De aanwezigheid (en het borgen) van afspraken tussen professionals.
 • Patiënteneducatie en shared decision making.
 • Borging van de continuïteit van zorg en van andere kwaliteitsaspecten.
 • Een bekostiging van de zorgverlening die de continuïteit stimuleert.
 • Gezamenlijke elektronische dossiervoering door professionals.
 • Leiderschap dat in dienst staat van de samenwerkende professionals.
(Meerdaags) Congres
349
Tijd10:00 - 16:15
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Guus Schrijvers
Ik ben oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. In mijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ geef ik mijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg ben ik lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops.
Daarnaast het ik de Guus Schrijvers Academy opgericht welke congressen en nascholingen gaat geven voor zorgprofessionals. Deze congressen het ik al vele jaren georganiseerd via het UMC Utrecht (Julius Centrum/ Julius Academy).

Prof. R. Boslaan 5
3571 CL
Utrecht
06 – 300 744 77
Selecteer een bestand aub.