Opleidingen details Rug-netwerk
Rugnetwerk Scholing (a)specifieke rugklachten (ID nummer: 378059)
Scholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Oefentherapeuten - Scholing 2817-1-2020 t/m 17-1-2024
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De scholing (a)pecifieke rugklachten omvat een aantal modulen.  |
AR1 De basisscholing, is de eerste module (in de vorm van een workshop) van een reeks over aspecifieke en specifieke rugklachten voor oefentherapeuten en fysiotherapeuten die lid zijn van het Rug-netwerk.  
Deze basisscholing wordt georganiseerd voor alle nieuwe leden van het Rug-netwerk. Het netwerk wil de kwaliteit van de te leveren zorg voor mensen met rugpijn in de regio verbeteren. Deze multidisciplinaire scholing richt zich op het uniformeren en het implementeren van kennis en vaardigheden van de leden binnen het netwerk.

De cursist: 

  • kent de missie, visie en doelstelling van het netwerk;
  • heeft inzicht in de werkwijze van het netwerk;
  • is op de hoogte van de samenwerkingsrelaties binnen en buiten het netwerk;
  • kent het protocollen aspecifieke lage rugpijn en osteoporotische inzakkingsfracturen en kan dit toepassen in de praktijk;
  • kan met behulp van een dossier aantonen dat hij/zij adequaat de richtlijn en het werkprotocol gebruikt;
  • is in staat zelfreflectie toe te passen aan de hand van de prestatie-indicatoren;
  • past de geselecteerde klinimetrie toe en registreert dit adequaat;
  • heeft kennis van de visitatiecriteria.

Per module zijn leerdoelen geformuleerd, beschreven in de bijlage bij programma

Workshop
 VvOCM - Oefentherapeuten Cesar / Oefentherapeuten Mensendieck
Voor alle modulen zijn leerdoelen geformuleerd. Deze zijn vermeld in de bijlage totaaloverzicht bij ingevulde programmaonderdelen.

In het overzicht staan ook de gegevens over inhoud, programma, docenten, didactische werkwijze, aantal SBU
Literatuur is in een word-bestand voor alle modulen opgenomen bij literatuur
PDFs van (een selectie van) materiaal en presentaties voor modulen zijn opgenomen bij studiemateriaal.
 
F.Rademakers, docent Manuele Therapie SOMT Amersfoort
P Koekenbier, docent Manuele Therapie SOMT Amersfoort en docent onderzoeker HvA fysiotherapie
B. van den Meiracker, docent MT, universitair docent EBP AMC.

Voor sommige scholingen zijn er andere docenten (specifiek voor een onderwerp), opgenomen in het totaaloverzicht.
20
15
700
De kosten voor per scholing bedragen gemiddeld ca. € 110 per module (soms iets meer soms iets minder) De kosten zijn inclusief koffie/thee/drankjes. Er zijn 7 scholingen en 1 is in ontwikkeling (nummer 8, nog niet ingevoegd)
 Ik verklaar dat de cursus voldoet aan de CGR-normen (Code Geneesmiddelen Reclame), de Code Medische hulpmiddelen (GMH), de Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, het sponsorbeleid van de betreffende beroepsvereniging(-en) en dat de financiering van de cursus geen (schijn van) belangen verstrengeling kent
Locatie
Bijeenkomsten
 Oefentherapeuten - Scholing DatumTijd
Basisscholing rugklachten 327-03-202314:00 - 17:30
Pijneducatie rugklachten 303-04-202313:30 - 16:00
Verbeterplan 110-04-202315:00 - 17:00
Refreshment pijneducatie417-04-202314:00 - 18:00
Profiel 2 van het protocol en klinisch redeneren bij aspecifieke lage rugpijn431-03-202315:00 - 17:00
Specifieke Rugklachten, Osteoporose324-04-202317:00 - 20:00
Specifieke rugklachten, HNP en andere aandoeningen301-05-202313:00 - 16:00
visitatiescholing716-06-202316:00 - 18:00

Locatie
Opmerkingena.g.v. de Lockdown is besloten momenteel de cursus online te geven.
Bijeenkomsten
 Oefentherapeuten - Scholing DatumTijd
Basisscholing rugklachten 313-12-202114:00 - 17:30
Pijneducatie rugklachten 327-12-202113:30 - 16:00
Verbeterplan 130-05-202215:00 - 17:00
Refreshment pijneducatie429-08-202214:00 - 18:00
Profiel 2 van het protocol en klinisch redeneren bij aspecifieke lage rugpijn425-10-202115:45 - 20:30
Specifieke Rugklachten, Osteoporose319-12-202217:00 - 20:00
Specifieke rugklachten, HNP en andere aandoeningen322-02-202313:00 - 16:00
visitatiescholing729-05-202313:00 - 16:00

Locatie
Bijeenkomsten
 Oefentherapeuten - Scholing DatumTijd
Basisscholing rugklachten 305-11-202010:00 - 13:30
Pijneducatie rugklachten 305-11-202014:30 - 17:15
Verbeterplan 108-10-202119:00 - 20:00
Refreshment pijneducatie422-11-202109:00 - 13:00
Profiel 2 van het protocol en klinisch redeneren bij aspecifieke lage rugpijn412-03-202114:00 - 18:00
Specifieke Rugklachten, Osteoporose320-12-20219:00 - 12:30
Specifieke rugklachten, HNP en andere aandoeningen312-11-202113:30 - 17:00
visitatiescholing710-12-202118:00 - 21:30

Locatie
OpmerkingenNog niet bekend (omgeving Amsterdam)
Bijeenkomsten
 Oefentherapeuten - Scholing DatumTijd
Basisscholing rugklachten 324-01-202013:30 - 17:30
Pijneducatie rugklachten 324-09-202013:30 - 16:00
Verbeterplan 123-04-202115:00 - 16:30
Refreshment pijneducatie423-04-202116:30 - 21:30
Profiel 2 van het protocol en klinisch redeneren bij aspecifieke lage rugpijn417-09-202115:45 - 20:30
Specifieke Rugklachten, Osteoporose322-01-202117:30 - 20:30
Specifieke rugklachten, HNP en andere aandoeningen319-11-202113:30 - 16:30
visitatiescholing716-10-202113:30 - 16:30

Het Rugnetwerk is een netwerk van oefen-/fysio- en manueeltherapeuten dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met lage rugklachten te verbeteren. Het netwerk heeft als doel het aantal mensen dat lijdt aan chronische lage rugklachten te voorkomen en/of te verminderen.

Steenzout 64
1703 GD
Heerhugowaard
06-17077071