Opleidingen details Intraverte - Gedrag in Beweging

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Gedrag in Beweging (ID nummer: 377976)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd755-1-2019 t/m 3-10-2020

 

Inhoud cursus

Doel 

Ieder kind is uniek in zijn of haar ontwikkelingen. Er zijn interne of externe factoren die de ontwikkeling positief en/of negatief kunnen beïnvloeden. Het doel van deze cursus is de cursist de kennis te geven om te kunnen achterhalen wat de precieze oorzaken zijn van bepaalde gedragingen en ontwikkelingen van kinderen en de communicatie met ouders en leerkrachten toe. 

 

Leerdoelen 

Module 1: Brillenworkshop 

De cursist heeft kennis van denkwijzen en theoretische onderbouwing.

De cursist heeft inzicht in eigen denk en communicatie strategieën.

De cursist kan omgaan met valkuilen in de communicatie. 

 

Module 2: Praktijkvoering 

De cursist is in staat de therapeut te observeren aan de hand van de observatieopdrachten.

De cursist weet hoe hij/zij kan instrueren binnen een gesprek met het kind.

De cursist weet hoe hij/zij zich kan positioneren ten opzichte van het kind.

De cursist weet hoe hij/zij de Movement ABC kan introduceren aan het kind.

De cursist weet hoe hij/zij via verbale en non-verbale communicatie het kennismakingsgesprek met ouders kan uitvoeren.

De cursist weet hoe hij/zij het Pentabalans kan uitvoeren bij het kind. 

 

Module 3: Werkboek ‘Voorwaarden voor leren’ 

De cursist heeft kennis over de totaalontwikkeling (sensomotorisch, taal cognitief en sociaal emotioneel) van het kind. 

De cursist kan de rijpheid binnen de ontwikkeling inschatten bij een kind.

De cursist is in staat om een kind rust aan te leren tijdens schoolwerkzaamheden en dagelijkse activiteiten.

De cursist heeft kennis over de ontwikkeling in de puberteit. 

De cursist is in staat om het OER Ei te kunnen toepassen in de praktijk.

De cursist kan een opdracht of spel met beweging en (spel) gedrag uitvoeren bij kinderen van verschillende leeftijden (4-6j, 6-8j, 8-10j, 10 plus).

De cursist kan een persoonlijk leerplan opstellen naar aanleiding van de aspecten uit cursusdag 2.

 

Module 4: Werkboek ‘Pentabalans’ 

De cursist heeft kennis over de Pentabalans.

De cursist is in staat de Pentabalans toe te passen in de praktijk.

De cursist is in staat om de gebieden te bereiken die minder op de voorgrond staan dan het voorkeursgebied van het kind.

De cursist kan de benodigdheden van het kind(aanpak) inzichtelijk maken voor de leerkracht.

De cursist kan het proces activeren m.b.t. het Pentabalans ter voorbereiding van een vaardigheid in de les.

 

 

 

Module 5: Werkboek ‘Het gesprek in kader van ondersteuning’ 

De cursist kan de volgende punten implementeren binnen een gesprek: gericht adviseren, problemen oplossen, elkaar onderwijzen, vaardigheden aanleren, reflecteren of het nabespreken van een (les)observatie. 

De cursist heeft kennis van de aandachtspunten tijdens invoering en uitvoering van consultaties en intervisie.

De cursist kan adequate relaties met ouders en intern begeleiders opbouwen en onderhouden. 

De cursist is in staat LSD (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen) in de praktijk uit te voeren.

De cursist is in staat de doorvraagtechniek (gesprekstechnieken) toe te passen in diverse praktijksituaties.  

De cursist is in staat binnen gedrag en communicatie de drie categorieën: agressiviteit, onderdanigheid (of sub assertiviteit) en assertief communicatief gedrag te onderscheiden in een gesprek.

De cursist is in staat structuur te bieden in het afstemmingsproces middels de BOB methodiek.

De cursist kan de stappen voor het oudergesprek van voorbereiding tot en met het gesprek uitvoeren. Rapporteren en terugkoppelen naar derden

 

Aanmelding

De cursus wordt momenteel alleen intern gegeven aan medewerkers van de organisatie Intraverte. In de toekomst zal de cursus mogelijk ook aan externen worden aangeboden. Aanmelding, afmelding en betaling vindt momenteel intern plaats bij Intraverte.  

 

De doelgroepen die zich voor deze cursus kunnen aanmelden zijn Oefentherapeuten Mensendieck, Psychomotorische therapeuten, Pabo studenten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, ALO en stagiaires van Intraverte.

Een vereiste om de cursus te kunnen volgen is dat de cursist afgestudeerd is op bachelor-niveau of bezig is met een bachelor-studie. Het aantal cursisten per cursus is minimaal 4 en maximaal 12. Vanwege een interne cursus zijn er geen kosten verbonden aan het volgen van de cursus. Bij het extern volgen van de cursus wordt er een bedrag in rekening gebracht van €650,- euro (incl. lunch en studiemateriaal). Dit bedrag is onder voorbehoud en kan nog aangepast worden als de cursus officieel beschikbaar is voor externe cursisten. 

 

Contacturen en studiebelasting

De cursus bestaat uit vier dagen van circa 8 uur (32 uur in totaal) en twee praktijkdagen van 8 uur (16 uur in totaal). Naast deze vier cursusdagen en twee praktijkdagen wordt er van de cursist verwacht zich voor te bereiden op de vier cursusdagen (±20 uur), te leren voor de toetsen (±32 uur) en de tussentijdse opdrachten (±18 uur) te maken tussen de cursusdagen door. Dit bedraagt circa 70 uur studiebelasting naast de 32 uur van de cursusdagen en 16 uur van de praktijkdagen. 

Dag 1:        Brillenworkshop. Tijdens de eerste cursusdag wordt er vooral stil gestaan bij hoe wij met verschillende overtuigingen naar de wereld kijken. En hoe je eigen visie is over het leven.

Dag 2:        Op dag twee wordt er voorafgaand aan de cursusdag een toets afgenomen over de informatie uit module 3. Daarnaast worden de opdrachten en observatieopdrachten vanuit de twee praktijkdagen besproken en wordt module 3 van het werkboek behandeld. 

Dag 3:        Op dag drie wordt er voorafgaand aan de cursusdag een toets afgenomen over de informatie uit module 4. Daarnaast worden de opdrachten besproken en wordt module 4 van het werkboek behandeld. 

Dag 4:        Op dag vier wordt er voorafgaand aan de cursusdag een toets afgenomen over de informatie uit module 5. Daarnaast worden de opdrachten besproken en wordt module 5 van het werkboek behandeld. 

 

De toetsen zijn in de cursusdagen verweven om de kwaliteit van de cursus te waarborgen. De toetsen bestaan uit 20 meerkeuzevragen waarvan de cursist zes vragen fout mag beantwoorden voor het behalen van een voldoende. Indien de cursist actief deelneemt aan de cursus, alle opdrachten heeft gemaakt en voor de toetsen een voldoende heeft behaald, krijgt de cursist een certificaat voor het behalen van de cursus. 

 

Naast de toetsen en opdrachten vinden er reflectiemomenten plaats voor het waarborgen van de kwaliteit van de cursus. De reflectiemomenten bestaan uit het maken van een reflectie aan de hand van het format van de IPO (zie Kwaliteitsregister Paramedici) en het filmen van opdrachten tijdens of buiten de cursusdagen om.

 

Docenten 

Ingrid Bunnik, Koos Stienstra en Frans Koornberg.

 

Plaats

De cursusdagen zullen plaatsvinden op de hoofdlocatie van Intraverte (Intraverte tri plus):

 

Le Chevalierlaan 19 
8162 PD Epe

 

Data 

De eerstvolgende cursusdagen zijn als volgt (de twee praktijkdagen worden intern bij Intraverte met de cursist in overleg ingepland):

 

Vrijdag 30 augustus

Brillenworkshop module 1

9.00 -17.00 uur

Koos Stienstra

Vrijdag 6 september

Interne Training module 3

9.00 -17.00 uur

Ingrid Bunnik

Frans Koornberg

Vrijdag 4 oktober

Interne Training module 4

9.00 -17.00 uur

Ingrid Bunnik

Frans Koornberg

Vrijdag 25 oktober

Interne Training module 5

9.00 -17.00 uur

Ingrid Bunnik

Frans Koornberg

 

 

 

 

Oefentherapeuten Mensendieck, Psychomotorische therapeuten, Pabo studenten, Ergotherapeuten, Fysiotherapeuten, ALO en stagiaires van Intraverte.
Een vereiste om de cursus te kunnen volgen is dat de cursist afgestudeerd is op bachelor-niveau of bezig is met een bachelor-studie. Het aantal cursisten per cursus is minimaal 4 en maximaal 12.
48
Ja
70
De voorbereiding bestaat uit observatie opdrachten, het lezen van literatuur en het maken van opdrachten ( filmopdrachten). De theorie wordt elke cursusdag behandelt en afgesloten met een toets.
zie hieronder ook toelichting uren
650
Bij het extern volgen van de cursus wordt er een bedrag in rekening gebracht van €650,- euro (incl. lunch en studiemateriaal). Dit bedrag is onder voorbehoud en kan nog aangepast worden als de cursus officieel beschikbaar is voor externe cursisten.
Hoofdniveau
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Tijd9:00 - 17:00
LocatieEpe (NL) (Toon kaart)

Tijd9:00 - 17:00
LocatieEpe (NL) (Toon kaart)

Intraverte is een multidisciplinaire praktijk gericht op kinderen met een hulpvraag op het gebied van bewegen en gedrag. Wij zijn er voor kinderen waarbij de ontwikkeling niet helemaal vanzelf gaat. Bijvoorbeeld bij moeite met bewegen en samenspelen, weinig zelfvertrouwen hebben, zich niet goed kunnen concentreren in de klas, of soms heel boos kunnen worden en eigenlijk niet goed weten hoe ze daarmee om kunnen gaan. Maar ook wanneer motorische vaardigheden achterblijven zoals schrijven, fietsen, klimmen en rennen. Wij helpen kinderen door aan te sluiten op de eigen ontwikkeling van een kind; dus via spel en beweging!

Een begeleidingstraject binnen Intraverte bestaat veelal uit twee onderdelen die elkaar aanvullen:

Psychomotorische therapie

(kinder)Oefentherapie, (kinder)Ergotherapie of Kinderfysiotherapie

Le Chevalierlaan 19
8081 CV
EPE
0578-688127
Selecteer een bestand aub.