Opleidingen details Kraamzus

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Assisteren en observeren bij het toedienen van lachgas durante partu (ID nummer: 377974)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
(2019 Categorie C) Scholing Verdieping verpleegtechnische handelingen 3 
Scholing algemeen / overig (2016)3 

Doel van de training

Na het doorlopen van de training kan de kraamverzorgende op een veilige en cliënt gerichte wijze de verloskundige assisteren bij het gebruik van lachgas tijdens de baring en volgens de juiste procedure assisterende handelingen uitvoeren.

 • kent haar specifieke taken  verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het assisteren van de verloskundige bij het toedienen van lachgas
 • kent de werking en bijwerking van lachgas
 • Weet wat de indicaties en de contra indicatie zijn
 • weet welke complicatie op kunnen treden
 • kent de veiligheidseisen rondom de veilige toediening van lachgas
 • kent de randvoorwaarden vanuit de Notitie “Randvoorwaarden voor het gebruik van Relivopan in eerstelijns geboortecentra” 
 • Weet op basis van haar kennis hoe zij de cliënt adequaat moet observeren en coachen bij afwezigheid van de verloskundige
 • Is in staat om bij afwezigheid van de verloskundige op basis van de volgende punten adequaat te handelen
  • de toestand van de cliënt:
  • de aanspreekbaarheid van de cliënt;
  • de cliënt dient zelf het lachgas toe (de cliënt mag hierbij niet geholpen worden!);
  • misselijkheid;
  • braken;
  • onrust
  • persdrang
  • De positie van het dubbelmasker. Het dubbelmasker sluit goed aan op de huid
  •  het kin masker blijft bevestigd en op zijn plaats
  • checkt of het afzuigsysteem aan staat, te controleren door te kijken of het zwarte  balletje van de flowmeter zich tussen de twee zwarte strepen bevindt;
 • Weet  wanneer zij de verloskundige moet bellen bij bijzonderheden
 • Kan handelen volgens duidelijke en vastgelegde instructie van de verloskundige
 • Zorgt voor een adequate registratie van gegevens conform registratieformulier en zorgdossier
 • Is op de hoogte hoe zij het materiaal schoon moet maken of gereed moet maken voor desinfectie ( kan per Geboortecentrum / ziekenhuis verschillende zijn)

 

 Ik verklaar dat er evaluaties plaatsvinden en de resultaten worden benut voor de kwaliteitsverbetering van de scholing
Bestand 
programma.pdf148 KB
nvt
Hoofdniveau
Welbevinden en veiligheid
Informatie en communicatie
Samenwerking Zorgketen
Tijd16:00 - 18:30
LocatieSneek (NL) (Toon kaart)

Tijd19:00 - 21:30
LocatieSneek (NL) (Toon kaart)

Tijd16:00 - 18:30
LocatieSneek (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenZorgboulevard zaal 2 VK1

Tijd19:00 - 22:00
LocatieSneek (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenZorgboulevard 2 VK1

Zorg rondom de randprematuur en dysmatuur

Celciusweg 2 8503 AC Joure
8503 AC
Joure
Postbus 165 8500 AD Joure
8500 AD
JOure
06-11727712
Selecteer een bestand aub.