Opleidingen details Praktijk voor Creatieve Therapie Op Zolder

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De betekenis van kindertekeningen (ID nummer: 377777)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd241-1-2019 t/m 31-12-2020

1. Leren kijken naar kindertekeningen en de betekenis begrijpen in de context van de psychologische ontwikkeling en de persoonlijke omstandigheden van een kind. 

2. Het leren herkennen van specifieke leeftijdsgerelateerde, culturele , ontwikkelingspsychologische , actuele en symbolische betekenissen in kindertekeningen.

3. Het herkennen van signalen in een tekening die kunnen wijzen op een trauma of een ontwikkelingsachterstand.

4. Bestuderen van literatuur op dit gebied ,verplichte literatuur: Kinderen geven tekens , door Theresa Foks-Appelman.

5. Zelf onderzoek doen en schriftelijk rapporteren van een theoretische onderbouwing van de betekenis van een symbool vanuit de theorie van de analytische psychologie

Minimaal HBO opgeleide hulpverleners die werken met kinderen, zoals psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten, vaktherapeuten alle media, kindertherapeuten, studenten vaktherapie
29
Ja
17
1. Verplichte literatuur: "Kinderen geven tekens. De betekenis van kindertekeningen en kinderspel vanuit het perspectief van de analytische theorie" Uitg.Eburon Delf. vanaf 4e druk.
2. Huiswerkopdracht: onderzoek van een specifieke symbolische betekenis van een voorwerp, figuur, kleur, vorm of figuur in een tekening. Literatuur onderzoek en een werkstuk van tenminste 10 A4 bladzijden. Dit werkstuk wordt besproken in de groep en schriftelijk feedback op gegeven.
270
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingendeze cursus zal geheel of gedeeltelijk online worden gegeven

Tijd12:00 - 17:00
LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)

Tijd10:30 - 15:00
Locatie Nuenen (NL) (Toon kaart)
Opmerkingenvoortzetting cursus van maart

Tijd12:00 - 17:00
LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)

LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)

LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 17:00
LocatieNuenen (NL) (Toon kaart)


Workshops en cursussen voor afgestudeerde vaktherapeuten en tenminsten HBO opgeleide speltherapeuten
Wegens gepensioneerde leeftijd geen behandelingen alleen supervisie, intervisie, en leertherapie , voornamelijk in ISST Sandplaytherapie
Molvense Erven 182
5672 HR
Nuenen
0629510880
Selecteer een bestand aub.