Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

IMH cursus 1: Visie en vaardigheden om de ouder-kindrelatie te optimaliseren (ID nummer: 377765)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie4821-1-2020 t/m 20-1-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 1621-1-2020 t/m 20-1-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek1821-1-2020 t/m 20-1-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie4821-1-2020 t/m 20-1-2023
K&J/OG opleiding - overige taken1421-1-2020 t/m 20-1-2023

Hoe stimuleer je het opbouwen van een veilige band tussen ouders en hun ongeboren of zeer jonge kind? In deze cursus ontdek je hoe belangrijk een gezonde wisselwerking is tussen ouder(s) en (ongeboren) jonge kind en hoe jij kunt bijdragen aan hechting, affectregulatie, stressreductie. Je leert werken vanuit de visie van Infant Mental Health (IMH). Deze cursus is de start en verplicht onderdeel van de opleidingstrajecten tot IMH-generalist en IMH-specialist.        

De cursus is onderdeel van de opleidingen tot IMH-generalist en IMH-specialist en is verplicht om in aanmerking te komen voor:
DAIMH registratie
het diploma IMH-generalist
het diploma IMH-specialist

Doel

Na het volgen van deze cursus heb je inzicht in de Infant Mental Health visie. Je hebt inzicht in het belang en de wisselwerking van de ouder-kindrelatie in de context. Je hebt kennis over de kindontwikkeling, (prenatale) hechting, observatietechniek, signalen verstoord ouderschap. Ook heb je inzicht in het belang en de impact van (gezonde en verstoorde) regulatieprocessen van baby/kind op de ouder-kindrelatie.

Je hebt kennis over de verschillende emotionele en lichamelijke aspecten van  zwangerschap, de ontwikkeling van het jonge kind, de ontwikkeling van gezond en veilig ouderschap. Je hebt kennis over prenatale hechting, (gezonde en verstoorde) regulatieprocessen en de invloed daarvan op de ouder-kindrelatie en de onderlinge hechting.

Je kunt gesprekstechnieken toepassen als de ouder-kindrelatie de cliënt is (en dus ouder en kind samen cliënt zijn). Je signaleringsvaardigheden zijn versterkt, maakt een betere inschatting van complexiteit en veiligheid.  Daarnaast heb je inzicht in het toepassen van de Tom Tom functie, het triagemodel en het stroomdiagram.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register VaktherapieRegister Vaktherapie (RV)
academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
7
15
ja
2045
48
toetsing en evaluatie
Doelgroep IMH-generalist/ consulent
Alle disciplines zonder GGZ-behandelverantwoordelijkheid: Jeugdverpleegkundige, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, Maatschappelijk Werker, Neonatoloog, Consultatiebureau arts, huisarts, verloskundige, , Gynaecoloog, Kinderarts, Arts Jeugdgezondheidszorg, vak therapeut, Logopedist, Kinderfysiotherapeut, Toegepast psycholoog, Orthopedagoog/Basispsycholoog bij voorbeeld werkzaam in wijkteam of kinderopvang, Gezinswerker werkzaam in buurt- en wijkteam of bureau Jeugd zorg, Veilig Thuis, Gezinsbegeleider Raad voor Kindermishandeling, Wijkverpleegkundige, Geestelijk verzorger en andere vergelijkbare professionals zonder GGZ- behandelverantwoordelijkheid.

Doelgroep IMH-specialist
Alle disciplines met GGZ-behandelverantwoordelijkheid: (BIG- en NIP- of NVO- geregistreerde): GZ-psycholoog, Kind- en Jeugd psycholoog NIP, Klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychoanalyticus, Orthopedagoog-Generalist NVO, (Kind & Jeugd) psychiater, en andere vergelijkbare professionals met GGZ- behandelverantwoordelijkheid.
Bestand 
IM191 template_pe.doc10 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd09:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.