Opleidingen details Universitair Medisch Centrum Groningen/urologie

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Symposium Opening Blaaskankercentrum Noord Nederland (PCNN) (ID nummer: 377487)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

We nodigen u van harte uit voor het symposium ter gelegenheid van de officiële opening van het Blaaskanker Centrum Noord Nederland, op dinsdag 5 november van 15.00 —
18.30 uur in het UMCG (Ronde zaal).

Sinds juli 2016 bestaat er een succesvolle regionale samenwerking binnen het Prostaat-
centrum Noord - Nederland (PCNN). Met deze regionale samenwerking ervaren patiënten met prostaatkanker snel toegang tot de best mogelijke zorg, gebaseerd op de stand van de wetenschap en praktijk, die voldoet aan alle geldende kwaliteitsnormen,
ongeacht het ziekenhuis waar zij binnenkomen. Met de oprichting van de PCNN was de
uitbreiding met blaaskankerzorg in de toekomst destijds vastgelegd.

 

Over het Blaaskankercentrum Noord-Nederland

Het Blaaskankercentrum Noord Nederland (BCNN) is een samenwerking van Treant Zorggroep, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, de Saxenburgh Groep, het Wilhelmina
Ziekenhuis Assen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. De patiëntenvereniging Leven Met Blaas- of Nierkanker (LMBNK) is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het BCNN. De basis van het BCNN is geheel in lijn met het visiedocument op expertzorg voor patiënten met blaaskanker. Patiënten die worden gediagnosticeerd met hoog risico niet-spierinvasieve blaaskanker of met spierinvasieve blaaskanker in de regionale ziekenhuizen kunnen terecht op het multidisciplinaire spreekuur in het UMCG. Hier worden alle mogelijke behandel-opties, zowel blaassparend als niet-blaassparend, besproken door de desbetreffende
specialisten. Door de patiënt gezamenlijk te spreken en te zien kan er een goede inschatting worden gemaakt van fitheid en kwetsbaarheid. Hierop volgt, samen met de oncologisch
verpleegkundig consulent, in samenspraak met de patiënt de keuze voor behandeling.
Ook eventuele deelname aan studies komt ter sprake.

De operatieve en chemotherapeutische behandelingen vinden plaats in het UMCG en de bestralingsbehandeling in UMCG en in Treant, Emmen. Voor de nazorg en de follow up wordt gestreefd naar deze zo dicht mogelijk bij huis te laten plaats vinden, in de regionale ziekenhuizen.

In de nabije toekomst zullen de door de patiënt gerapporteerde uitkomsten en ervaringen binnen het BCNN kunnen bijdragen aan verbetering van de expertzorg  met speciale
aandacht voor de beste behandeling voor de juiste patiënt en de het beperken van schade door de behandeling. 

 

(Mini)symposium
 
0
Hoofdniveau
Congres/Symposium
Tijd15:00 - 18:00
Locatie9713 GZ Groningen (NL) (Toon kaart)

Afdeling urologie

Hanzeplein 1
9700 RB
Groningen
Postbus 30001
9700 RB
Groningen
050 - 3612380
Selecteer een bestand aub.