Opleidingen details Lemion bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Gehechtheid - herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting (ID nummer: 377428)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie612-12-2019 t/m 11-6-2021

Omschrijving

Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang voor de ontwikkeling van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en van het vermogen om later in het leven zinvolle hechtingsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is de oorzaak van vele vormen van psychopathologie, vooral ook van persoonlijkheidsproblematiek.

Tijdens dit symposium komt een diversiteit aan klinische thema’s aan de orde. Specifieke situaties worden geschetst die kunnen leiden tot een onveilige gehechtheid waarbij het kind vervreemd raakt van zijn fundamentele behoeften

 

Leerdoel

De nascholing wil de deelnemers vanuit de meest recente inzichten uit de gehechtheidstheorie op de hoogte te brengen van het grote belang van een stabiele en veilige ouder-kindrelatie voor de ontwikkeling van het kind. Dit vanuit de actuele literatuur over hechting en gehechtheid gekoppeld aan relevante klinische illustraties uit de therapeutische praktijk. Het doel is de deelnemers daarbij handvatten te bieden hoe in de dagelijkse praktijk om te gaan met patiënten bij wie sprake is van manifeste gehechtheidsproblematiek en/of daarmee samenhangende psychopathologie.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
GGZVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3 4
academici en HBO-ers
Symposium
 Verdiepend
60
150
ja
295
5
5
Geen toetsing, wel evaluatie
geen
Bestand 
Mailing Gehechtheid DEF.pdf1675 KB
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:45 - 16:45
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

Lemion® is als zelfstandige congresorganisatie voortgekomen uit Benecke, medische educatie en communicatie te Amsterdam.
Onder de Lemion® vlag presenteren Ludwig Benecke en Marije Wiegerinck een steeds weer nieuw en veelkleurig palet van postacademische bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg. Samen met een toegewijd team van medewerkers staan zij garant voor het brede educatieportfolio waarop ‘de beste inhoud uit het vak’, ‘altijd geaccrediteerd’ en ‘perfect georganiseerd’ van toepassing zijn.
Lemion® staat voor kennis van de zorg, ervaring, vernieuwing en slagkracht.
En voor een hoge mate van betrokkenheid!

MediArena 13
1114 BC
AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
0622655941
Selecteer een bestand aub.