Opleidingen details Forta Opleidingen

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

"Poppetjes als taal" Basiscursus Contextuele Therapie (ID nummer: 377318)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)

Inleiding

De Basiscursus Contextuele Therapie is bedoeld om naast verbale therapie en begeleiding ook spelmateriaal te gebruiken als taal. Het spelmateriaal bestaat uit poppetjes, die door het visuele en universele aspect ervan de cliënten en hun emoties veel directer kunnen bereiken. Poppetjes symboliseren immers in elke cultuur mensen en hun gevoelens. De samenwerking tussen therapeut en cliënt bij het visueel in kaart brengen van de gezinscontext en geschiedenis, door middel van poppetjes, creëert een veiligheid waarin er makkelijker bij ervaringen en emoties kan worden gekomen.

Bovendien wordt de taal die deze poppetjes spreken, gevoed door een theoretisch kader, de contextuele therapie. Binnen de systeemtherapie bestaan er meerdere theoretische stromingen, waarvan de contextuele therapie er één is. Met name deze therapievorm richt zich nadrukkelijk op existentiële relaties en het aspect van intrinsieke rechtvaardigheid daarbinnen. Die intrinsieke rechtvaardigheid wordt bepaald door de balans van geven en ontvangen binnen die relaties en ook over generaties heen. Kernbegrip is, naast geven en ontvangen, loyaliteit.

Binnen de basiscursus wordt de contextuele therapie en zijn kernbegrippen vooral vertaald in het direct praktisch toepassen ervan in gezins-/ familie opstellingen met poppetjes. Het oefenen staat centraal, waarbij er telkens middels feedback aanvullend theorie kan worden uitgelegd en opnieuw wordt uitgewerkt in een opstelling met poppetjes. Cursisten zijn daardoor snel in staat om  het gebruik van poppetjes in de spreekkamer of bij cliënten thuis toe te passen.

Doelgroep

 • (Basis, GZ en KP) psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers,
  social workers met SKJ registratie, POH GGZ medewerkers, pedagogische hulpverleners.

Onderwerpen

Onderwerpen die in de opleiding aan bod komen zijn:

 1. Inleiding
  Theorie van contextuele therapie en uitleg over het poppetjesmateriaal.
 2. Materiaalgebruik
  Introductie en toepassingen in het gebruik van het materiaal.
 3. Toepassingen op verschillende probleemgebieden en doelgroepen
  Het leren verbeelden middels het materiaal van verschillende probleemgebieden.

Onderdelen die in het cursustraject steeds terugkeren zijn:

 1. Bespreking van de literatuur aan de hand van presentaties.
 2. Interactieve bespreking van de leerstof en discussie.
 3. Demonstraties, praktische oefeningen en rollenspellen.
 4. Praktijkopdrachten, eigen casuïstiek (volwassenen, jongeren en kinderen).


Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

1. Heeft de cursist inzicht en basisvaardigheid in het gebruik van het materiaal (de poppetjes);

2. Heeft de cursist kennis van en inzicht in het theoretisch kader van de contextuele therapie;

3. Kan de cursist de praktische inzet van het poppetjesmateriaal binnen het theoretisch frame introduceren;

4. Kan de cursist het gebruik van poppetjes uitleggen in de eigen praktijk;

5. Kan de cursist vanuit het theoretisch kader opstellingen maken met de client(en);

6. Is de cursist zich meer bewust van zijn/haar eigen gezinsachtergrond in contextuele termen en wordt de cursist als therapeut zich daarmee meer bewust van zijn/haar innerlijke dialoog tijdens het therapieproces;

7. Kan de cursist middels opstelling zoeken naar gezinsontwikkelingen, opgelopen schade (traumata, parentificaties), krachtbronnen, erkenning geven en dialoog stimuleren.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
8
14
ja
895
14
Geen toetsing, wel evaluatie
(Basis, GZ en KP) psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers,
social workers met SKJ registratie, POH GGZ medewerkers, pedagogische hulpverleners.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Forta Opleiding is een onderdeel van de FortaGroep BV, werkzaam in de ambulante GGZ in zuid holland

Kruisplein 25F
3014 DB
Rotterdam
010-2620736
Selecteer een bestand aub.