Opleidingen details Reinier de Graaf Groep, afdeling bureau medische staf

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Introductieprogramma medisch specialisten 2019 (ID nummer: 377169)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2619-11-2019 t/m 18-11-2020

Programma

Beknopte omschrijving inhoud en leerdoelen

Een carrousel waar verschillende aspecten van Kwaliteit en Veiligheid aan de orde komen

2a      Hoe kunt u een bijdrage leveren aan het kwaliteitsbeleid? (MIP/VIM) (bijlage)

2b      Hoe is de ondersteuning van medisch specialisten geregeld (peer support) (bijlage)

2c      Hoe is de klachtenbehandeling in de RdGG georganiseerd? (bijlage)

2d      Value based Health Care/LEAN (bijlage)

Daarnaast

2e      Welke juridische aspecten t.a.v. schade en aansprakelijkheid zijn van belang voor de medisch specialist – claims /accidenten / klachten / tuchtrecht (bijlage)

2f       Wat moet de medisch specialist weten m.b.t. privacy (AVG)

2g      Wat moet de medisch specialist weten over patiënten rechten

2h      Hoe is binnen de Reinier de Graaf Gasthuis het IFMS (professionele kwaliteit) geregeld (bijlagen)

 

 

Type nascholing

 

Doelgroep

Medische specialisten die in de afgelopen twee jaar zijn toegetreden tot het MSC

 

Tijdsbesteding (aantal bijeenkomsten, aantal uur per bijeenkomst, zelfstudie, etc.)

 

Ghele dag, geen zelfstudie. Van te voren vragen aanleveren op het gebied van juridische aspecten, AVG etc.

 

Sprekers/trainers (onderwerp, korte omschrijving)

Zie programma (bijlagen)

 

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)

De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag-zuidwest en de plaatsen Pijnacker en Nootdorp: een gebied waar ruim 300.000 mensen wonen en werken. Tot de Reinier de Graaf Groep behoren het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Diaconessenhuis Voorburg, Behandelcentrum Westland in Naaldwijk en Gezondheidscentrum De Reef in Ypenburg. Binnen de Reinier de Graaf Groep zijn 3000 mensen werkzaam, onder wie 200 medisch specialisten. Er zijn dertig specialismen.

Het ziekenhuis maakt deel uit van de STZ; Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Dit is een samenwerkingverband van 23 topklinische opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde zorg kunnen verlenen. Kern van het samenwerkingsverband van deze Teaching Hospitals vormen de medisch-specialistische opleidingen.
De STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:

het complete pakket van de basispatiëntenzorg;
zorgcoördinatie, ketenzorgontwikkeling en zorgvernieuwing;
de topklinische en topreferente patiëntenzorg;
de medisch (specialistische) en niet-medische ziekenhuisgebonden opleidingen;
toegepast wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

 

Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD
DELFT
Postbus 5011
2600 GA
Delft
015- 2604251
Selecteer een bestand aub.