Opleidingen details Onderwijsbeleid en Advies/Het Congresbureau

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Workshop Het geven van een groepsoordeel (ID nummer: 376886)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2313-1-2020 t/m 12-1-2021

Om AIOS te kunnen beoordelen, dienen AIOS geobserveerd te worden. KBA’s en EPA’s fungeren als onderlegger voor de beoordeling. Alle observaties samen dienen als feedback mechanisme voor de AIOS, zodat individuele leerdoelen kunnen worden opgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. De verschillende observaties van de diverse supervisoren kunnen worden gebundeld op een overleg, om zo gezamenlijk te komen tot een groepsoordeel.

De praktijk wijst uit dat opleiders tegen een aantal praktische problemen aanlopen. In de eerste plaats ontbreekt het vaak aan tijd om feedback te geven na een beoordeling en/of gebeurt het niet op gestructureerde wijze waardoor de AIOS het niet opvat als feedback, zijn gedrag niet bijstuurt en er dus niets verandert. In de tweede plaats worden niet voor alle competenties, zoals beschreven in de CanMEDS, individuele opleidingsplannen (POP’s) gemaakt door de AIOS. Professionaliteit is hierin bijvoorbeeld een ondergeschoven kindje, maar wel een belangrijke competentie die moet worden meegenomen in de uiteindelijke beoordeling van AIOS. In de derde plaats is er bij het uiteindelijk komen tot een groepsoordeel het probleem van de “verdeelde verantwoordelijkheid”. Er is dan door verschillende mensen informatie verzameld over de AIOS maar dan rijst de vraag hoe dit nu dusdanig gebundeld kan worden tot een eerlijke en transparante beoordeling van de betreffende AIOS. In de laatste plaats is het goed om met de opleiders tot één gezamenlijke visie te komen wanneer een opleidingstraject geïntensiveerd moet worden tot een beoordelingstraject.

Onderstaande thema’s kunnen worden gegeven in losse workshops:

  • Observeren, feedback geven, evalueren van gedragsbijsturing
  • KBA’s – EPA’s en het samenstellen van beoordelingscriteria
  • Vertaalslag maken van de diverse beoordelingscriteria naar competenties om te komen tot een groepsoordeel
  • Zonodig kunnen intensiveren van een opleidingstraject

Doel workshop:

AIOS beoordeling zo goed mogelijk laten verlopen

 

150
Tijd13:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Tijd13:30 - 16:30
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Onderwijsbeleid en Advies/ Het Congresbureau - Erasmus MC

Dr Molenwaterplein 50
3015 GE
Rotterdam
Postbus 2040
3000 CA
Rotterdam
010-7044827
Selecteer een bestand aub.