Opleidingen details Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

MGZ-symposium 2019: Operationele zorg van morgen, meebewegen in snelheid en onvoorspelbaarheid (ID nummer: 376808)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3610-12-2019 t/m 9-12-2020

“Het symposium militaire gezondheidszorg informeert de deelnemers over de zorg onder operationele omstandigheden van inzet, soms ver weg en soms zonder een professionele zorgorganisatie als ondersteuning. Het programma leert de deelnemers te kijken naar de professionaliteit van zorg en de ondersteuning van de zorg, naar kwaliteitsbewaking en naar verbetering.
Bovendien worden de zorgprofessionals geïnformeerd over de korte en langere termijn ontwikkelingen in de operationele zorg. Daarbij zijn knelpunten, trends en visie leidend.
Zo zal gesproken worden over zorg op afstand, kwaliteitsbewaking op afstand. Het verbeteren van gezondheid, en instandhouding van gezondheid ondanks compromitterende omstandigheden en terwijl er soms geen optimale zorg is, vergt meer focus op preventie, vroegdiagnostiek, gezondheidsbevordering. Zowel voor individuen als voor groepen. Een focus op individuele zorg zal geleidelijk aan aangevuld worden met zorg voor groepen en trends uit die groepen die voor de individu van belang zijn.
Daarvoor is nodig om inzage te hebben in de risico’s, het fysieke en mentale vermogen en de belasting, om liefst tijdig te kunnen reageren.
Maar ook is het nodig om een zo robuust als mogelijk zorgsysteem te bouwen waarin de kwaliteit van zorg wordt geborgd en de patiënt optimale en tijdige zorg krijgt.
Niet alleen state-of-the-art behandeling en nieuwe methoden en materiaal zal worden toegelicht, maar ook het belang van gezondheidsbevordering, Inzicht in gezondheid en inzetbaarheid.
Tot slot zal ook inzicht verkregen worden in mogelijke ontwikkelingen die leiden tot een versterken van gezondheid en inzetbaarheid, tot voorbij de thans gangbare zorg.
De militaire gezondheidszorg onder operationele omstandigheden vergt deels andere dan civiele zorg, soms andere normen en soms keuzes die verder gaan dan civiel nodig. Het versterken van gezondheid kan leiden tot minder gezondheidsrisico’s en minder zorgvraag.
Met de juiste inzichten in gezondheid, ziekte en risico’s wordt het mogelijk om te voorspellen, te bevorderen en te personaliseren wat zorg en gezondheid kan zijn.”
 

 

 
0
Tijd08:00 - 16:30
LocatiePutten (NL) (Toon kaart)

De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) is onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) van het Ministerie van Defensie. Zij is onder andere verantwoordelijk voor het militair geneeskundig beleid, zij geeft functionele aanwijzingen en richtlijnen voor de miliaire gezondheidszorg, formuleert kwalitatieve eisen op het gebied van de militaire gezondheidszorg en adviseert over de uitvoering van het beleid betreffende operationele aangelegenheden. Naast beleidsaanwijzingen, rapporten en evaluaties verzorgt de directie ook nieuwsbrieven, voorlichtingsbijeenkomsten en symposia over actuele onderwerpen.

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht
Postbus 90004
3509 AA
Utrecht
030 2184247
Selecteer een bestand aub.