Opleidingen details Isala Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wetenschapsavond Isala 2019 (ID nummer: 376681)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1 en 2210-12-2019 t/m 9-12-2020

Wetenschapsavond Isala

Op dinsdag 10 december a.s. vindt de 20e editie van de Isala Wetenschapsavond plaats. Tijdens de Isala Wetenschapsavond krijgen onderzoekers in Isala de kans om hun werk te presenteren en kennis uit te wisselen met collega-onderzoekers in Isala. De Innovatie- & Wetenschapsraad nodigt u van harte uit deze avond bij te wonen. Middels een call for abstract heeft de wetenschapscommissie jonge onderzoekers gemotiveerd het abstract van hun onderzoek in te zenden. Hieruit is door de wetenschapscommissie een selectie gemaakt.

Posterwalk & Pitches
De Wetenschapsavond start met een posterwalk in de foyer. Na de opening wordt de avond vervolgd met twee parallelle sessies van vijftien geselecteerde sprekers: jonge onderzoekers die op basis van een onderscheidend abstract, mondeling een korte pitch houden.  Het type onderzoek kan variëren van systematische reviews en gerandomiseerde klinische trials tot een serie van bijzondere casus. Het betreft in alle gevallen onderzoek dat (deels) in Isala is uitgevoerd.. Van het publiek (de deelnemers) wordt verwacht dat zij hun stem uitbrengen voor de beste presentatie (de publieksprijs). Een vierkoppige wetenschappelijke jury zullen voor de beste poster en het meest innovatieve onderzoek ook een prijs toekennen.  

Na dit inspirerende en informatieve deel zal er een smaakvol buffet klaarstaan, waarna de uitreiking van de prijzen plaatsvindt. Een onafhankelijke jury zal de Isala Science Awards uitloven voor het meest innovatieve onderzoek en voor de beste poster. Voor het beste onderzoek dat een arts-assistent naast zijn/haar klinische werk heeft verricht zal het Werkpaard worden uitgereikt. De twee prijzen voor de beste pitch liggen in de handen van het publiek in de beide zalen waar de pitches gepresenteerd worden. Zij brengen in de pauze hun stem uit op hun favoriete spreker.

Invited speaker
De tweede helft van het programma wordt traditiegetrouw ingevuld door een gerenommeerde gastspreker. Ook dit jaar denken wij er in geslaagd te zijn een interessante spreker vast te leggen namelijk Prof.dr. Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC en voorzitter van het HLA-programma Zorgevaluatie & Gepast Gebruik

Hij zal een lezing verzorgen met de titel “Op weg naar een lerend zorgsysteem”. Over het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG). Een gezamenlijk initiatief van alle ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (Patientenfederatie, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS), dat wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstinstituut Nederland en ZonMw als strategische partner heeft. In de lezing wordt stilgestaan bij de doelstelling van het programma ZE&GG. Het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van alle partijen aan een afgestemde cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is. Zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden en optimale medische en verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar is en blijft. Deelnemers worden meegenomen in het uiteindelijke doel om dit proces over 5 jaar integraal onderdeel de laten zijn van de reguliere zorgverlening, waarbij het onbekende wordt geëvalueerd, bewezen effectieve zorg wordt geïmplementeerd en de patiënt daardoor de bewezen beste zorg krijgt.

Leerdoelen
Na het bijwonen van de wetenschapsavond kan de bezoeker/deelnemer:
- Het klinisch, maatschappelijk, en bedrijfskundig belang van wetenschappelijk onderzoek en innovatie inzien.
- De structuur van een wetenschappelijk onderzoek herkennen.
- Verschillende onderzoeksdesigns herkennen.
- Herkennen welk type onderzoeksdesign geschikt is voor het betreffende onderzoeksdoel.
- Verschillende statistische analyse methoden herkennen.
- De verschillende vormen van potentiële bias in onderzoek herkennen, die consequenties hebben voor de interne en externe validiteit van wetenschappelijk onderzoek.
- Zich een mening vormen over de inhoud van de verschillende presentaties.
 

 

 

0
Tijd18:00 - 21:30
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)

de Isala Academie is het leerhuis van de Isala klinieken, een van de grootste algemene opleidingsziekenhuizen van Nederland. Binnen de Isala Academie worden alle onderwijs- en opleidingszaken gecoördineerd en gefaciliteerd.

Dr van Deenweg 1-11
8025 BP
Zwolle
Postbus 10400
8000 GK
Zwolle
038-4248188
Selecteer een bestand aub.