Opleidingen details Novia Begeleiding

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hoe werkt het autistische brein en wat voor gevolgen heeft dat voor de dagelijkse praktijk? (ID nummer: 376573)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie38,522-11-2019 t/m 21-11-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 722-11-2019 t/m 21-11-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek422-11-2019 t/m 21-11-2022
K&J/OG opleiding - overige taken822-11-2019 t/m 21-11-2022

Interesse in een vernieuwende kijk op autisme, met grote gevolgen voor je begeleidingspraktijk? Lees dan snel verder!

Mensen met autisme hebben een ander brein, althans het is anders georganiseerd. Het autisme model van Martine Delfos geeft met het Socioschema en de MAS1P hier een heldere visie over. Doordat het brein anders is georganiseerd, verlopen ontwikkelingstaken geheel anders. Dit zien we o.a. terug op het gebied van eetgedrag, overgevoeligheden en zintuiglijke rijping.

Deze cursus is erop gericht je een inkijkje te geven in het autistische brein, zodat je gedrag in de praktijk beter begrijpt. Als je het beter begrijpt kun je een weloverwogen afweging maken of het gedrag veranderd, verminderd of juist gestimuleerd moet worden. Je krijgt nadrukkelijk tools mee voor in de praktijk, a.d.h.v casussen. Ook maak je kennis met de hoofdpunten van Aplied Behavior Analysis (ABA), een evidence-based model om gedrag te veranderen.

Het brein is de verklarende factor voor de andere manier van rijping. De manier waarop je daar als omgeving mee omgaat is een tweede. In deze cursus staan we uitgebreid stil bij onze attitude als professionals. De module ouders en rouw is een belangrijk onderdeel van deze cursus. We kijken naar hoe een kind met autisme ouders en professionals kan spiegelen, waardoor je wordt gevraagd oprecht naar je persoonlijke ontwikkeling te kijken. Je krijgt tools voor hoe je dit proces goed kunt begeleiden bij ouders of bij jeugdzorgwerkers.

Doelen van deze cursus:

1. Je krijgt kennis over en inzicht in hoe het brein van kinderen met autisme anders georganiseerd is (patronen brein).

2. Je begrijp wat voor effect rijping heeft op het brein en op gedrag. We zoomen daarbij in het bijzonder in op eetproblemen.

3. Je kent de theorie van Martine Delfos over MAS1P en Socioschema. Je kunt dit herkennen en toepassen in de praktijk.

4. Je neemt kennis van de TPD (theorie van de positieve desintegratie) van Dabrowski. Je begrijpt hoe deze theorie verklarend kan zijn voor de gevoeligheden die kinderen met autisme hebben. Daarnaast begrijp je hoe persoonlijkheidsontwikkeling bij autisme vorm kan krijgen.

5. Je krijgt inzicht in hoogbegaafdheid en welke rol dat speelt bij autisme.

6. Je neemt kennis van de theorie over Rouw van Kubler-Ross en weet dat te herkennen op rouwprocessen die ouders doorlopen.

7. Je neem je eigen attitude onder de loep. Je gaat een reflectieproces aan, wat je tevens een verdiept inzicht geeft in hoe deze kinderen hun ouders en professionals spiegelen. Je leert hoe je jeugdzorgwerkers en ouders hierin kunt begeleiden.

Kortom, het is een zeer rijke cursus waarbij er een vernieuwende en originele kijk op autisme wordt gegeven, met grote gevolgen voor je dagelijkse begeleidingspraktijk.

Omvang van de cursus:

De cursus bestaat uit 5 modules.

Iedere module start met een rijke workshop van 2 uur waarin je een kennisbad aangeboden krijgt. Het vraagt 1 uur verwerking en voorbereiding.

De workshop wordt gevolgd door 2 verdiepingssessies in een klein groepje (duur 2 uur, 1 uur voorbereiding).

Na iedere workshop ontvang je een opdracht voor verdiepingssessie 1 en 2.

Deel één van de verdiepingssessie bestaat uit een kort workshopgedeelte met verdiepende theorie.

In deel 2 van de sessie gaan we aan de slag met een casus. Je reflecteert op de casus aan de hand van de aangeboden theorie.

Per module komt dit neer op een tijdsinvestering van 9 uur (totaal 45 uur).

Module 1 Ouders en Rouw

Module 2 Het Autistische Brein

Module 3 Hoogbegaafdheid, Dabrowski en persoonlijkheidsontwikkeling bij Autisme

Module 4 Inzoomen: eetproblemen bij Autisme

Module 5 Attitude en Spiegeling

 

Succesvolle afronding

Voor een succesvolle afronding en een toekenning van de accreditatiepunten wordt het volgende van je verwacht:

  • 100% aanwezigheidsplicht bij de workshops. Indien je afwezig bent met een geldige reden, dan word je verzocht een vervangende opdracht te maken of apart een afspraak te maken om de workshop alsnog te ontvangen.
  • De opleiding wordt afgesloten met een casusbeschrijving of presentatie. In deze casusbeschrijving zie ik graag:
  1. de theorie van 2 modules naar keuze terug.
  2. Er wordt van je verwacht dat je de theorie kunt toepassen op de specifieke casus,
  3. daarover reflecteert
  4. en een logische interventie adviseert op basis van je analyse.

De uitgewerkte eisen voor de eindopdracht, ontvang je tijdens de opleiding.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
2
5
ja
1347,00
30
toetsing en evaluatie
basiskennis van autisme en praktijkervaring wordt verondersteld
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Locatie Woerden (NL) (Toon kaart)

Locatie Hoofddorp (NL) (Toon kaart)

Begeleiding aan kinderen en jongeren met autisme en/ of hoogbegaafdheid, en aan hun ouders en professionals. Supervisie, trainingen, workshop, professionaliseringstrajecten, consultatie.
Van der Valk Boumanlaan 7
3446 GM
Woerden
Dwergroosweide 17
3448 ZH
Woerden
06 54 34 64 30
Selecteer een bestand aub.