Opleidingen details Cure & Care Development

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Vijfdaagse Basisopleiding EMDR K&J (ID nummer: 376534)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal

Filosofie en doelstelling van de opleiding

De basistraining EMDR K&J is bedoeld voor psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en psychiaters die werkzaam zijn in het kinder- en jeugdveld of met verstandelijk beperkten werken. Deze basisopleiding is gericht op het leren toepassen van EMDR bij ongecompliceerde PTSS en andere aan trauma gerelateerde klachten. De eerste twee opleidingsdagen vinden opeenvolgend plaats en zijn gericht op het aanleren van het basisprotocol. Daarna volgen nog drie dagen om de toepassing bij kinderen en adolescenten aan te leren. Daarvoor zijn aanpassingen in het EMDR protocol nodig. Het werken met deze doelgroep vereist specifieke vaardigheden zoals het hanteren van de interactie ouder/verzorger-kind. De opleiding kent een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van korte theoretische inleidingen, instructies, dvd-demonstraties en praktische oefeningen. Deze EMDR basisopleiding is erkend door de Vereniging EMDR Nederland en door EMDR Europe.

Aan het eind van de cursus beheerst u het EMDR basisprotocol (zowel de geest als de letter) en past u het ook regelmatig toe bij niet al te gecompliceerde casuïstiek.

Opzet van de opleiding

U dient het 'Handboek EMDR: een geprotocolleerde behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma' vooraf te bestuderen. Op dag 4 zal er een kennistoets worden afgenomen over de bestudeerde stof. Hierdoor bent u bij aanvang van de cursus reeds bekend met de theorie en kan er veel tijd worden besteed aan het oefenen en aan de fijne kneepjes van het vak. Bij het oefenen met het protocol in tweetallen wordt gebruik gemaakt van min of meer emotioneel beladen herinneringen van de deelnemers. De training bestaat uit 11 dagdelen en heeft een stapsgewijze opbouw waarbij gebruik gemaakt wordt van theoretische inleidingen, video demonstraties, semi plenaire oefeningen en oefeningen in kleine groepjes om EMDR te leren toepassen.  De laatste drie dagen zijn toegespitst op de toepassing bij kinderen en adolescenten. Ook hier wordt de theorie geïllustreerd aan de hand van videodemonstraties.

Tijdens de vierde en vijfde dag is er ruimte om stil te staan bij vragen naar aanleiding van de ervaringen met EMDR in de praktijk. Er wordt met name aandacht besteed aan het plenair bekijken en bespreken van door de deelnemers gemaakte (en geselecteerde) filmfragmenten van EMDR-zittingen.

academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
12
24
ja
1285
32
28
254
toetsing en evaluatie
Men moet deel uitmaken van de doelgroep voor deelname. Beschikken over één van deze registraties is een strikte voorwaarde voor deelname
Hoofdniveau
Jeugd
Tijd09:30 - 17:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenLet op; dag 1 tot 20.00 uur

Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel een kwalitatief hoogstaand programma te ontwikkelen, in stand te houden en aan te bieden aan professionals binnen de (G)Gz in het kader van hun opleiding en bij- en nascholing. Ons aanbod behelst de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de (G)Gz en wordt verzorgd door hooggekwalificeerde docenten. De programma’s voldoen aan de accreditatievereisten van de verschillende beroepsgroepen en zijn inhoudelijk getoetst door onze Wetenschappelijke Raad van Advies. Voor de uitvoer van het programma organiseren wij workshops, opleidingen en symposia met open inschrijvingen alsmede incompany activiteiten.

 

Oude Oeverstraat 120, etage 3
6811 JZ
ARNHEM
Postbus 5466
6802 EL
ARNHEM
026 368 44 11
Selecteer een bestand aub.