Opleidingen details Emergis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

113 Online Pitstoptraining 2020 (ID nummer: 376494)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing psychiatrie314-1-2020 t/m 13-1-2021

Door middel van de PITSTOP training leren BIG-geregistreerde GGZ medewerkers (alle disciplines) via een train-de-trainer model om te gaan met suïcidale patiënten, volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten welke zijn beschreven in de Multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Aan de hand van dit model worden in GGZ-instellingen medewerkers opgeleid tot Trainer Suïcidepreventie. Deze Trainers Suïcidepreventie trainen vervolgens hun teams in de toepassing van de Multidisciplinaire richtlijn. Het trainingsprogramma heeft zowel een educatief karakter, zich richtend op kennisvermeerdering, als een vaardigheidscomponent met gebruikmaking van persoonlijke feedback, studiemateriaal en een e-learningmodule.

De training is evidence-based en wordt gegeven sinds 2011. 

Doelen:

Oriëntatie op de algemene uitgangspunten van de multidisciplinaire richtlijn voor diagnostiek en behandeling van suïcidale patiënten. 

Contact maken met een suïcidale patiënt door de wanhoop die aan het suïcidale gedrag ten grondslag ligt bespreekbaar te maken.

Kennis verwerven over algemene risico- en beschermende factoren voor suïcidaal gedrag aan de hand van het stress-kwetsbaarheidsmodel (Goldney, 2008) en het model voor entrapment (Williams, 2005).

Op systematische wijze suïcidaal gedrag te onderzoeken (Shea, 1998).

Opstellen structuurdiagnose

Opstellen van een veiligheidsplan

Omgaan met chronische suicidaliteit

Een inschatting maken van het suïciderisico op korte- en lange termijn.

Op basis van deze inschatting vanuit de eigen discipline bepalen en onderbouwen welk beleid het risico van (recidiverend) suïcidaal gedrag op a) de korte- en b) lange termijn zou kunnen verminderen.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningenVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2
(Meerdaagse) Nascholing
0
Hoofdniveau
Kinder –en Jeugdpsychiatrie
Ouderenpsychiatrie
Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 13:00
LocatieGoes (NL) (Toon kaart)

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg

Oostmolenweg 101
4481 PM
Kloetinge
Postbus 253
4460 AR
Goes
0113-267000
Selecteer een bestand aub.