Opleidingen details Federatie Medisch Specialisten

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Platform Innovatie: 3D-technologie (ID nummer: 376262)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2318-11-2019 t/m 17-11-2020

Innovatie is de sleutel om de zorg ook voor de toekomst kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te houden. Maar hoe brengen we innovatie dichter bij de praktijk? Hoe krijgen we meer inzicht in bestaande en nieuwe ontwikkelingen en de mogelijkheden daarvan? Om hier handen en voeten aan te geven, heeft de Federatie een Innovatieplatform opgericht. Om kennis uit te wisselen, elkaar te inspireren en partijen bij elkaar te brengen die gezamenlijk initiatieven kunnen opstarten. Alle leden van wetenschappelijke verenigingen die namens hun organisatie actief zijn op innovatie kunnen aan het platform deelnemen. In principe komt het Platform Innovatie tweemaal per jaar bijeen.

Het thema van deze bijeenkomst van het Platform Innovatie is 3D-technologie.
Nieuwe toepassingen zoals 3D-geprinte anatomische modellen, virtuele operatieplanningen en robotica hebben grote impact op uw werk. Ze helpen om de zorg steeds meer te vernieuwen en verbeteren. Wat zijn de mogelijkheden en waar liggen de beperkingen? Welke regelgeving is van toepassing en hoe kun je 3D-toepassingen op de werkvloer implementeren? Een hoogleraar, een aios, een medisch specialist en een arts onderzoeker geven hun visie hierop aan de hand van inspirerende voorbeelden, gevolgd door een debat.  

Leerdoelen van deze bijeenkomsten zijn: leren omgaan met innovaties, leren implementeren van innovaties, kennis uitwisselen tussen specialisten, elkaar inspireren en gezamenlijk initiatieven opstarten. Uiteindelijk wil de Federatie hiermee de innovatiecultuur versterken bij medisch specialisten en zorgen dat innovaties sneller en beter landen in de praktijk.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Algemene Klinische Fysica (AKF)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Audiologie (AUD)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)KNMG-GAIA
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)KNMG-GAIA
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)KNMG-GAIA
1 2 3 4 5 6 7 8
(Mini)symposium
0
Tijd16:00 - 20:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De Federatie Medisch Specialisten heeft een initiërende, coördinerende en stimulerende rol in het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten. In overleg met de wetenschappelijke verenigingen wordt aan het kwaliteitsbeleid inhoud gegeven. De Federatie is dé organisatie van en voor alle medisch specialisten (in opleiding) in Nederland. Zij stelt de bevordering van kwaliteit en ondernemingszin voorop en behartigt de belangen van medisch specialisten zodat:

  • medisch specialisten hun taken (patiëntenzorg, opleiding en onderzoek) goed kunnen vervullen
    patiënten tijdig kwalitatief hoogstaande zorg ontvangen
    ziekenhuizen als professionele dienstverlenende organisaties werken
    de rol van medisch specialisten in de gezondheidszorg en de samenleving wordt (h)erkend en de medisch specialisten dienovereenkomstig worden gehonoreerd.
Mercatorlaan 1200
3528BL
Utrecht
Postbus 20057
3502 LB
Utrecht
088-505 34 34
Selecteer een bestand aub.