Opleidingen details Brainfeed
Ars Moriendi - De kunst van het sterven (ID nummer: 376135)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 31214-11-2019 t/m 13-11-2020
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Ars Moriendi

De kunst van het sterven

Inleiding

Descartes hoopte dat hij rond de 140 jaar zou worden, omdat hij door zijn vorderingen in de wis- en natuurkunde hoopte zo ook de geneeskunde een boost te kunnen geven. Wat is geneeskunde immers anders dan het sleutelen aan een lichaam dat onder de wetten van de fysica valt? Maar de resultaten van zijn onderzoek vielen wat tegen, en Descartes concludeerde toen maar dat hij beter kon inzetten op de ontwikkeling van een ethiek van het sterven – een onderwerp waar filosofen zich al vanaf Socrates mee hebben beziggehouden.

 

'Filosoferen is leren sterven', vattte Montaigne deze insteek kernachtig samen. Maar leren sterven is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel we allemaal dood zullen gaan, stellen we het nadenken daarover toch vaak uit. Maar ook voor de levenden is er veel uit de traditie van ars moriendi, stervenskunst, te halen. Onze denkbeelden over dood en doodgaan kleuren immers niet alleen hoe wij tegen ons eigen leven en dood aankijken, maar ook de (zorg-)relaties die we met anderen hebben. Met name voor dokters is dit een belangrijke dimensie.

 

Voor artsen en andere stervelingen

In deze masterclass richten we ons, onder inspirerende leiding van Menno de Bree, op het denken over de dood in de geschiedenis van de filosofie. De opzet is echter systematisch. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

Wat bedoelen we met ‘dood’ – en met ‘leven’? We bespreken enkele antieke en moderne definities van ‘dood’ en de problemen die ermee samenhangen.

Is de dood een einde van het leven zoals we dat kennen, of is er een hiernamaals? Zo ja, welk deel of aspect van ons leeft er dan voort? Welke consequenties heeft dat voor ons mensbeeld? Als er een hiernamaals is, kunnen we dan nog alleen ‘ons brein zijn’?

Is de dood een kwaad of een goed? Volgens de klassieke medische ethiek moest de dood altijd bestreden worden – maar waarom eigenlijk? Zelfs Socrates twijfelde al op zijn sterfbed wie er nu beter af was: hij of de overlevenden.

Mag een mens zelf over zijn dood beschikken? Zelfmoord en euthanasie zijn eeuwenlang taboe geweest. Dat had vaak te maken met de invloed van het Christendom. Zijn er ook a-religieuze argumenten tegen zelfbeschikking als het gaat om het zelfgekozen levenseinde? Wat zijn de argumenten voor?

Wat is de relatie tussen de dood en de zin van het leven? Maakt het feit dat we sterfelijk zijn, meteen ook het leven onzinnig en absurd? Of is sterfelijkheid nu juist een voorwaarde voor zin? Dat zou kunnen betekenen dat we nu juist niet moeten proberen om heel oud te worden.

Hoe moet je je in je leven verhouden tegenover je sterfelijkheid? Dit is de eigenlijke ars moriendi. Diverse posities, zoals ontwikkeld in de geschiedenis van de filosofie, komen aan bod (negeren, contempleren, vechten, accepteren, bagatelliseren et cetera).

De cursus is interactief, zodat ook de aansluiting met het professionele en persoonlijke leven geborgd is. Ook zullen enkele beroemde sterf- en doodscenes uit de geschiedenis van de filosofie de revue passeren, zoals de moord op Socrates, de dood van Epicurus, de zelfmoord van Seneca, de grafsteen van Schopenhauer, het uitdoven van Nietzsche en de uitvaart van Sartre.

Docent

Menno de Bree (1974) studeerde filosofie en werkte als filosoof achtereenvolgens bij Heineken en Nyenrode. Sinds 2003 is hij verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) als docent medische ethiek en filosofie.Hij geeft o.a. les aan medisch studenten, artsen en specialisten in opleiding. Hij verzorgt daarnaast filosofische lezingen en workshops voor o.a. medisch professionals. Sinds 2016 is hij tevens docent aan the School of Life Amsterdam.

 

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand  
Ars Moriendi - De kunst van het sterven.pdf1-10-2019 9:24146 KB
1295
Inclusief cursusmateriaal, tweemaal lunch, diner en overnachting met ontbijt
LocatieBrummen (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
De kunst van het sterven - ars moriendi, dag 1605-10-202009:30 - 17:30
De kunst van het sterven - ars moriendi, dag 2606-10-202009:00 - 17:00

LocatieBrummen (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 1,2 en 3DatumTijd
De kunst van het sterven - ars moriendi, dag 1614-11-201909:30 - 17:30
De kunst van het sterven - ars moriendi, dag 2615-11-201909:00 - 16:30

Brainfeed organiseert meerdaagse masterclasses, congressen en andere nascholingsactiviteiten voor alle artsen, zoals medisch specialisten, verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en huisartsen.  

Homeruslaan 20
3707 GS
Zeist
0653679189