Opleidingen details Reinier de Graaf Groep, afdeling bureau medische staf

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Van stille substitutie naar interprofessionele samenwerking. Met de patiënt als kern in de keten (ID nummer: 376092)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 327-11-2019 t/m 6-11-2020

Korte introductie op het thema

Interprofessionele samenwerking tussen 1e en 2e lijn;  zodat de patiënt de kern in de keten is.

Er zijn  geen matchende onderhandelakkoorden voor medisch specialistische zorg en huisartsenzorg de vraag is dan ook hoe transitie regionaal gezamenlijk kan worden vorm gegeven en welke afspraken daar gezamenlijk over worden gemaakt.

Bij een meldpunt over misstanden op het vlak van transitie in de zorg in de regio zijn recent veel meldingen binnengekomen.  Dit meldpunt ging specifiek over ervaringen van huisartsen inzake (stille) substitutievormen.

Interprofessionele samenwerking is een vak apart, zeker in tijden waarin medisch specialisten en huisartsen elkaar heel erg nodig gaan hebben.

Om iedere vakspecialist tot zijn recht te laten komen is het belangrijk dat er heldere afspraken zijn hebben over wie wat doet. Het uiteindelijke uitgangspunt is dat de patiënt de kern van de keten vormt.

 

Leerdoelen bijeenkomst:

Het doel van deze avond is dat er in kleine groepen tijdens workshops, aan de hand van ingebrachte casuïstiek, een vertaalslag wordt gemaakt naar concrete en praktische initiatieven die bijdragen aan een verbetering van de interprofessionele samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten. De discussies in de workshops zijn ingedeeld in twee thema’s: inhoudelijke vragen over taakopvatting in de 1e en 2e lijn, en vragen over de manier van communiceren van het onderling overleg in diverse situaties.  

Bij de ingebrachte casuïstiek staan onderstaande vragen centraal:

Welke gezamenlijke doelen zijn er?

Wat betekent dit voor de patiënt?

Wat betekent dit voor de huisarts en de praktijkvoering?

Wat betekent dit voor het ziekenhuis en de praktijkvoering?

Wat zijn de bedreigingen?

Wat is er nodig voor de uitvoering, ondersteuning en financiering?

Wat is de financiële impact?

Welke rol kan de zorgverzekeraar hierin spelen?

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
nvt
Tijd17:45 - 22:00
LocatieDelft (NL) (Toon kaart)

De Reinier de Graaf Groep is een algemeen ziekenhuis dat zich richt op de inwoners van Delft, het Westland, Voorburg, Rijswijk, Den Haag-zuidwest en de plaatsen Pijnacker en Nootdorp: een gebied waar ruim 300.000 mensen wonen en werken. Tot de Reinier de Graaf Groep behoren het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft, het Diaconessenhuis Voorburg, Behandelcentrum Westland in Naaldwijk en Gezondheidscentrum De Reef in Ypenburg. Binnen de Reinier de Graaf Groep zijn 3000 mensen werkzaam, onder wie 200 medisch specialisten. Er zijn dertig specialismen.

Het ziekenhuis maakt deel uit van de STZ; Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen. Dit is een samenwerkingverband van 23 topklinische opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde zorg kunnen verlenen. Kern van het samenwerkingsverband van deze Teaching Hospitals vormen de medisch-specialistische opleidingen.
De STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:

het complete pakket van de basispatiëntenzorg;
zorgcoördinatie, ketenzorgontwikkeling en zorgvernieuwing;
de topklinische en topreferente patiëntenzorg;
de medisch (specialistische) en niet-medische ziekenhuisgebonden opleidingen;
toegepast wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

 

Reinier de Graafweg 3 - 11
2625 AD
DELFT
Postbus 5011
2600 GA
Delft
015- 2604251
Selecteer een bestand aub.