Opleidingen details Rijndam Revalidatie, ambtelijk secretaris R&D

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Cursorisch onderwijs (ID nummer: 375726)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing revalidatieartsen428-10-2019 t/m 27-10-2020

Cursorisch Onderwijs voor alle AIOS en supervisoren revalidatiegeneeskunde uit het gehele circuit. Het onderwijs vindt eenmaal per maand plaats op de derde maandag van de maand van 14.00 tot 18.00 uur bij Rijndam Revalidatie.

Het programma van de bijeenkomsten bestaat uit:
- presentatie van een CAT door AIOS
- presentatie van onderzoek in klankbordgroep door AIOS
- presentatie van een inhoudelijk deskundige, bestaande uit een verdieping van de thema’s volgens de onderwerpen van de landelijke toetsen.

Bij de samenstelling van de halfjaar roosters wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke verdeling uit onderstaande thema’s en onderwerpen. De keuze hangt daarnaast af van recente ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke evidentie omtrent diagnostiek of behandeling of andere maatschappelijke ontwikkelingen.

Thema’s en onderwerpen 
Inleiding revalidatiegeneeskunde, paramedische aspecten, chronische pijn, gewricht gerelateerde aandoeningen / reumatische aandoeningen en overige
Reumatologie & revalidatie, inspanningsfysiologie, sportadvies kinderen en volwassenen, brandwonden, CRPS, chronische pijn, pijnbehandeling/pijneducatie, PTSS, revalidatiezorg op de IC

Dwarslaesierevalidatie en multitrauma-patiënten
Seksuologie, decubitus, defecatie, heterotope ossificaties, multitrauma, functiehanden, transposities, mictie/UDO, ‘zitten, rolstoelen en kussens, omgevingsbesturing’

Kinderrevalidatie
Mijlpalen in de ontwikkeling, MMC, anamnese en lichamelijke ontwikkeling, cerebrale parese en classificatie, botuline toxine, spasticiteit, chronische pijn behandeling bij kinderen, kinderorthopedie, prothesiologie bij kinderen, porthesen en orthesen in de kinderrevalidatie, voorzieningen, ontwikkelingspsychologie, DCD, transitie, congenitale arm/handaandoeningen, onderwijssystemen en indicatie

Neuromusculaire aandoeningen
Thuisbeademing, klinimetrie bij kinderen met NMA, Duchenne spierdystrofie, MD/HMSN, ALS

Amputatie bovenste en onderste extremiteit, prothesen, orthesen en de orthopedische schoen
Preoperatief consult, wondgenezing, prothese- en linerkeuze en (poli)klinisch vervolg, prothesetraining, prothesiologie, orthesiologie (theorie en indicatiestelling, amputatie bovenste extremiteit, prothesetraining en voorlichting, prothesiologie BE, gangbeeldanalyse theorie, gangbeeldanalyse casuïstiek, uitleg proces schoenmaker

Niet aangeboren hersenletsel bij volwassenen (inclusief CVA)
Indicatie en keuzes bij CVA/TBI, indicatie en schoenkeuzes in ziekenhuisrevalidatie - acuut en chronisch, wanneer start je met logopedie, afasie, centrale parese (apraxie en ataxie: van theorie naar praktijk), strokesyndromes, ziekenhuisconsult NAH, spasticiteit en behandeling met fenol/botox, schouderklachten na CVA: lichamelijk onderzoek, bevindingen en beleid, neurologische spraak taal stoornissen, oncologische NAH revalidatie

Cyclus rooster algemene competenties
Timemanagement, communicatie cursus, anatomie onderwijs OE, anatomie onderwijs BE, BMZ, management

(Meerdaagse) Nascholing
 
0
Tijd14:00 - 18:00
LocatieRotterdam (NL) (Toon kaart)

Stichting Rijndam revalidatiecentrum heeft ten doel het revalidatiegeneeskundig diagnostiseren, adviseren, behandelen en begeleiden van personen, die als gevolg van ziekte, aandoening of ongeval te maken hebben of kunnen hebben met blijvende beperkingen in hun persoonlijk en maatschappelijk functioneren.

Westersingel 300
3015 LJ
Rotterdam
Postbus 23181
3001 KD
Rotterdam
010-2412412
Selecteer een bestand aub.