Opleidingen details Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Basis-verdiepingscursus cognitieve gedragstherapie 70 uur (ID nummer: 375697)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
VGCT- Basiscursus - contacturen7012-2-2020 t/m 13-5-2020

Centrale doelstelling van de module Stemmings-, angst- en somatoforme stoornissen (ofwel somatische symptoomstoornissen) is het beredeneerd kunnen uitvoeren van evidence based behandelingen voor stemmings-, angst- en somatisch symptoomstoornissen bij verschillende doelgroepen (VO en KJ). Angststoornissen wordt hier nog wel breed gedefinieerd en omvatten anders dan in de DSM-5 ook nog de obsessieve-compulsieve stoornis en de posttraumatische stressstoornis. Gelinkt aan de somatisch symptoomstoornis zal stil gestaan worden bij het begrip Somatisch Onvoldoende Verklaarde Klachten (SOLK). De Multidisciplinaire Richtlijn voor angst- stemmings- en somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK), cognitief gedragstherapeutische diagnostiek conform CGt en de protocollen voor stemmings-, angst- en somatisch symptoomstoornissen vormen het hart van deze module.

In ruime bewoordingen beoogt de module de theoretische en praktische kennis bij te brengen over angst-, stemmings- en somatische symptoomstoornissen bij kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen zodanig dat aan het eind van de module op wetenschappelijk verantwoorde wijze de symptomen en kenmerken, de prevalentie en de biologische, psychologische en contextuele (systemische) determinanten van deze stoornissen kunnen worden benoemd en geanalyseerd. Deelnemers zijn in staat de leeftijds- en ontwikkelingsspecifieke variaties van al deze aspecten te herkennen en de expressie van deze stoornissen bij comorbide problematiek. Ook zijn zij aan het eind van de module op de hoogte van de verschillende diagnostische en therapeutische methodieken, zoals opgenomen in de Multidisciplinaire Richtlijnen, en in staat tot het uitvoeren en evalueren van diagnostiek, functie analyse, betekenisanalyse, indicatiestelling en behandeling van angst-, stemmings- en somatische symptoomstoornissen. Deelnemers kunnen evidence based (doorgaans CGt) behandelingen van stemmings-, angst- en somatisch symptoomstoornissen uitvoeren bij niet complexe casuïstiek.

uitsluitend academici
Cursus
 Verdiepend
12
18
ja
niet van toepassing
70
toetsing en evaluatie
Een randvoorwaarde is dat de 30 uur basiscursus CGT is gevolgd.
Hoofdniveau
CGt Basis-verdiepingscrs
Tijd13:45 - 21:15
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenDeze cursus is alleen toegankelijk voor deelnemers van de gz-opleiding

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een landelijk werkend opleidingsinstituut gevestigd op de groene campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verzorgen o.a. de post-academische opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel in opdracht van de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Ook bieden we de opleiding tot Master in Addiction Medcine en de opleiding tot Schoolpsycholoog aan. Daarnaast organiseren we congressen en een hebben we een nascholingsaanbod voor sociale wetenschappers. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5
6525 ED
Nijmegen
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Postbus 6909
6503 GK
Nijmegen
024 36 125 11
Selecteer een bestand aub.