Opleidingen details Lemion bv

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De kwetsbare psyche - over veerkracht en beschermende factoren (ID nummer: 375463)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
ELP herregistratie66-12-2019 t/m 5-6-2021

Stoornissen van de psyche hangen rechtstreeks samen met psychische kwetsbaarheid. Als bijna de helft van alle Nederlanders ooit in het leven een psychische aandoening ontwikkelt, dan gaat het er om steeds weer te zoeken naar de oorzaken van die kwetsbaarheid. Beide fenomenen zijn een resultante van de interactie tussen aanleg en omgeving. Dat spreekt voor zich, maar welke factoren zijn daarvoor verantwoordelijk? En zijn die factoren voor iedereen hetzelfde?

Vanuit de expertise van vier prominente docenten over individuele kwetsbaarheidsfactoren en omgevingsstressoren. Maar daarnaast vooral ook over veerkracht gebaseerd op de constitutie van de persoon zélf en steun uit de omgeving. Overeenkomsten en verschillen per levensfase en persoonlijkheidsstructuur komen aan de orde: van de patiënt en ook van de behandelaar zelf. Alles in samenhang en met het oog op de dagelijkse behandelpraktijk.  

In het programma zijn drie korte momenten ingeruimd voor een bij de thematiek van de bijeenkomst passend muzikaal intermezzo. Dit wordt verzorgd door een psychiater/musicus.

 

Leerdoel(en)

De cursus heeft als doel om de deelnemers vertrouwd te maken met individuele kwetsbaarheidsfactoren en specifieke luxerende omgevingsstressoren. E.e.a. met het oog op de relevante verschillen per levensfase en persoonlijkheidsstructuur. Daarbij gaat het met name om de cliënt/patiënt maar ook om de habitus in dezen van de behandelaar zelf. De aanwezige professionals dienen het belang van de behandelde thematiek (opnieuw) in te zien en te waarderen met het oog op hun dagelijks werk op het gebied van diagnostiek en therapeutische interventies.

Dit alles Een en ander op basis van de meest recente wetenschappelijke kennis en klinische ervaring. Tijdens de bijeenkomst staat de relevantie voor de dagelijkse ggz-praktijk voorop (zie hierna: abstracts en programma).

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch neuropsycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Klinisch psycholoog (BIG) - FGzPtPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
academici en HBO-ers
Symposium
 Verdiepend
60
150
ja
295
5
5
Geen toetsing, wel evaluatie
geen
Bestand 
Mailing Kwetsbaar DEF.pdf293 KB
Hoofdniveau
Jeugd
Volwassenen
Ouderen
Tijd09:45 - 16:45
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

Lemion® is als zelfstandige congresorganisatie voortgekomen uit Benecke, medische educatie en communicatie te Amsterdam.
Onder de Lemion® vlag presenteren Ludwig Benecke en Marije Wiegerinck een steeds weer nieuw en veelkleurig palet van postacademische bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg. Samen met een toegewijd team van medewerkers staan zij garant voor het brede educatieportfolio waarop ‘de beste inhoud uit het vak’, ‘altijd geaccrediteerd’ en ‘perfect georganiseerd’ van toepassing zijn.
Lemion® staat voor kennis van de zorg, ervaring, vernieuwing en slagkracht.
En voor een hoge mate van betrokkenheid!

MediArena 13
1114 BC
AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
0622655941
Selecteer een bestand aub.