Opleidingen details RINO Groep Utrecht
Verdiepingscursus traumadiagnostiek en EMDR therapie bij mensen met een verstandelijke beperking (ID nummer: 375347)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing (breed)631-3-2020 t/m 30-3-2022
Vakinhoudelijke scholing (smal)631-3-2020 t/m 30-3-2022
Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

De DITS-LVB (Diagnostisch Interview Trauma en Stressoren-LVB; Mevissen, Didden, & deJongh, 2018) is een klinisch interview dat kan worden afgenomen bij de patiëntzelf en/of diens ouder(s) of verzorger(s). Op basis van de resultaten kan nietalleen de DSM-5 classificatie PTSS valide en betrouwbaar worden vastgesteld.Ook andere aan trauma en life events gerelateerde klachten komen helder inbeeld.

In deze cursus leer je hoe de DITS-LVB kan worden gebruikt bij de conceptualisatie vande EMDR behandeling en hoe je EMDR kunt aanpassen en systeemgericht kuntinzetten, om zo je behandeling effectiever te maken.

Zeker bij patiënten met een VB en complex trauma en bijkomende stoornissenzoals ASS, hechtingsproblemen of persoonlijkheidsstoornissen, kan de EMDRbehandeling moeilijk op gang komen of vastlopen. Aan de hand van door de docenten de deelnemers ingebrachte casuïstiek bespreken we interventies die deactivatie van herinneringen en het verwerkingsproces kunnen faciliteren.

Wat leer je?

  Je leert:

  • het klinisch interview DITS-LVB op de juiste wijze afnemen
  • met behulp van de DITS-LVB een PTSS vaststellen volgens de DSM-5
  • op basis van de DITS-LVB tot een casusconceptualisatie komen voor behandeling met EMDR
  • hoe je de behandeling van complex trauma aanpast voor mensen met een VB, ook als er sprake is van bijkomende problematiek zoals ASS
  • hoe je ouders en/of begeleiders bij de behandeling kunt betrekken
  • wanneer traumabehandeling van ouders is geïndiceerd
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
EMDR ConsultantEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
EMDR TrainerEye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)KNMG-GAIA
Cursus
Beiden
dr. Liesbeth Mevissen
55
45
12
16
Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50