Opleidingen details Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

"Weefsel van vertrouwen - over samengestelde gezinnen in het licht van contextueel pastoraat" (ID nummer: 375313)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Vakbekwaamheid4,56-1-2020 t/m 5-1-2021

Ongeveer tien procent van de gezinnen met thuiswonende kinderen (onder 18 jaar) in Nederland heet tegenwoordig ‘samengesteld’. Eigenlijk is elk gezin dat, maar hier betekent het specifiek dat de ouders een eerdere relatie hebben gehad en daaruit kinderen hebben meegebracht naar een nieuw gezin. Wie er ervaring mee heeft, weet hoe ingewikkeld het kan zijn om het leven met elkaar in de nieuwe samenstelling op een goede manier vorm te geven. Behalve nieuwe liefde en goed vertrouwen spelen ook pijn en rouw. In deze verwikkelingen worden geestelijk verzorgers en pastores gevraagd om hun bijstand. Juist het contextuele perspectief kan daarbij helpen. Zicht op de beklemmende én bevrijdende kracht van loyaliteit, oog voor ieders ‘loyaliteitenhuishouding’, meerzijdig gericht partijdig spreken, oefenen in ‘ethische verbeelding’: met deze contextuele tools kan de pastor of geestelijk verzorger samengestelde gezinnen bijstaan in hun verlangen naar vertrouwen. En intussen speelt ook de vraag wat omringende gemeenschappen (school, kerk, buurt) kunnen betekenen voor samengestelde gezinnen - hulpbronnen misschien?

In deze winterschool bestuderen en trainen we aan de hand van literatuur en casuïstiek hoe het contextuele perspectief pastores helpt in hun bijstaan van samengestelde gezinnen. De winterschool wordt aangeboden voor pastores in brede zin: predikanten, geestelijk verzorgers, korpsofficieren (Leger des heils), pastores bij de krijgsmacht en kerkelijk werkers (GPW). Deelnemers krijgen vooraf een (digitale) reader met artikelen over het thema toegestuurd en kunnen ook zelf casuïstiek inbrengen.  Basiskennis van de contextuele benadering wordt verondersteld.

Drs. ds. Annette Melzer en Dr.ds. Kees Bregman
14
Tijd10:00 - 16:00
LocatieHuissen (NL) (Toon kaart)

De (non-profit) Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland organiseert opleidingen en bijscholing voor professionals in het veld van pastoraat en geestelijk verzorging vanuit de contextuele (intergenerationele) benadering van Ivan Boszormenyi-Nagy. De contextuele benadering geeft zicht op verbondenheden van mensen met anderen met wie een existentiële band bestaat, veelal een familieband. Contextuele scholing stelt de pastor, geestelijk verzorger of hulplener in staat vanuit een relationeel-ethische optiek d.m.v. meerzijdig gerichte partijdigheid met pastoranten/gesprekspartners te werken aan herstel van relaties. De Stichting biedt scholing aan op postacademiaal niveau (min. HBO+).
Schoutenkampweg 65
3768 AB
Soest
Galjoot 1
3123 BE
Schiedam
010 471 16 97
Selecteer een bestand aub.