Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bijeenkomst werkgroep Long regio Amsterdam, najaar 2019 (ID nummer: 375094)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Pathologie212-11-2019 t/m 11-11-2020

In het programma wordt de stand van zaken besproken van 4 actuele thema's. Bij de systemische behandeling van het mesothelioom betreft dat de rol van immunotherapie en angiogeneseremmers. Thymomen zijn relatief zeldzaam en de pathologische classificatie is gevoelig voor variatie. In de voordracht wordt de rol van het landelijk thymomenpanel behandeld en wordt ingegaan op de recent ingevoerde TNM indeling. Steeds vaker worden nodules met ground glass opacities gevonden bij CT-diagnostiek. In de voordracht wordt de differentiaal diagnose besproken en de consequenties voor het klinisch beleid. Toepassing van profylactische hersenbestraling (PCI) is standaard behandeling bij het kleincellig longcarcinoom. Steeds vaker wordt hiervan afgezien ivm mogelijke neurologische complicaties. In de nieuwe richtlijn wordt follow-up met MRI als alternatief genoemd. In de voordracht worden voor- en nadelen besproken en de eventuele rol van bestraling waarbij de hippocampus gespaard wordt.

(Meerdaagse) Nascholing
0
HoofdniveauSubniveau
Pathologie specifieke BNR - Cursussen/CongressenLong
Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingensecr. Rita van Basten

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. De inzet is om de impact van kanker te reduceren en de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken met zorgprofessionals en met de kennis, inzichten uit de data van de NKR bieden we handvatten om de zorg te verbeteren. Daarnaast ontwikkelt en implementeert IKNL beslissingsondersteunende toepassingen zoals predictiemodellen. Ook Oncoguide, waarin richtlijnen worden verrijkt met actuele data uit nationale en internationale databases en vertaald naar beslisbomen. De medisch specialist én de patiënt krijgen daardoor ter ondersteuning van hun besluitvormingsproces op de patiënt toegespitste informatie over de best passende behandeling volgens de laatste inzichten. Daarnaast draagt IKNL nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. 
IKNL richt zich primair op de (para) medische zorgprofessionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

IKNL locatie Utrecht Vergadercentrum Godebaldkwartier 419 (kantoor Janssoenborch, 8e verdieping) Utrecht
3511 DT
Utrecht
IKNL Utrecht Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.