Opleidingen details IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland)

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Bijeenkomst werkgroep Long regio Amsterdam, najaar 2019 (ID nummer: 375094)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Pathologie212-11-2019 t/m 11-11-2020

In het programma wordt de stand van zaken besproken van 4 actuele thema's. Bij de systemische behandeling van het mesothelioom betreft dat de rol van immunotherapie en angiogeneseremmers. Thymomen zijn relatief zeldzaam en de pathologische classificatie is gevoelig voor variatie. In de voordracht wordt de rol van het landelijk thymomenpanel behandeld en wordt ingegaan op de recent ingevoerde TNM indeling. Steeds vaker worden nodules met ground glass opacities gevonden bij CT-diagnostiek. In de voordracht wordt de differentiaal diagnose besproken en de consequenties voor het klinisch beleid. Toepassing van profylactische hersenbestraling (PCI) is standaard behandeling bij het kleincellig longcarcinoom. Steeds vaker wordt hiervan afgezien ivm mogelijke neurologische complicaties. In de nieuwe richtlijn wordt follow-up met MRI als alternatief genoemd. In de voordracht worden voor- en nadelen besproken en de eventuele rol van bestraling waarbij de hippocampus gespaard wordt.

(Meerdaagse) Nascholing
0
HoofdniveauSubniveau
Pathologie specifieke BNR - Cursussen/CongressenLong
Tijd18:30 - 20:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
Opmerkingensecr. Rita van Basten

Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is sinds januari 2011 een nieuwe organisatie waarin zeven regionale integrale kankercentra (IKC's) zijn gebundeld. Sinds januari 2104 is de laatste hierbij aangesloten. IKNL is het kennis- en kwaliteitsinstituut voor professionals en bestuurders in de oncologische en palliatieve zorg. Het doel is de oncologische en palliatieve zorg continu te verbeteren. Iedere patiënt heeft recht op optimale oncologische en palliatieve zorg. Het samenwerken aan voortdurende verbetering van de kwaliteit van oncologisch en palliatieve zorg staat centraal. Om te waarborgen dat de kwaliteit van zorg overal zo hoog mogelijk is, werkt IKNL landelijk mét oog voor regionale verschillen. IKNL draagt nationaal en internationaal bij aan de beleidsvorming op het gebied van oncologische en palliatieve zorg. Daarnaast ontwikkelt IKNL producten en diensten ter verbetering van de oncologische en palliatieve zorg. Zo draagt de doorontwikkeling van NKR+ bij aan het registreren van incidenties van de kankerpatienten.
IKNL richt zich primair op de (para) medische professionals, onderzoekers en besturen van zorginstellingen en op zorgverzekeraars, wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties in de zorg.

HNK t.a.v. IKNL locatie Rotterdam Vastenland 78
3011 BN
Rotterdam
IKNL Postbus 19079
3501 DB
Utrecht
088 234 6000
Selecteer een bestand aub.