Opleidingen details DamhuisElshoutVerschure

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Professionalisering clinical leaders (ID nummer: 375065)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 22019-9-2019 t/m 18-9-2020

De medische staf van het Isala onderkent het belang van medisch leiders ('clinical leaders') in ons ziekenhuis. Zij leveren in hun functie/rol als CMIO, kwaliteitsvoorzitter, organisator Connected Care, coördinator locatie Meppel et cetera, een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de (kwaliteit, veiligheid en organisatie) van de medisch specialistische zorg van het ziekenhuis. 

Tegelijkertijd zijn dit vaak lastige functies. Er kan sprake zijn van verschillende loyaliteiten en verantwoordelijkheden: als dokter, als ‘maat’ in de vakgroep, als medisch leider. De problematiek is soms inhoudelijk ingewikkeld en de procesmatige complexiteit kan groot zijn. Er moet immers worden samengewerkt met veel andere functionarissen en partijen in
het ziekenhuis. 

Als medische staf willen wij deze functionarissen ondersteunen bij het vervullen van hun belangrijke functie/rol. Dat doen wij middels deze professionaliseringsgroep voor clinical leaders. 

2    LEERDOELEN 
In deze professionaliseringsgroep wordt kennis en ervaring uitgewisseld, casuïstiek besproken en reflecteren deelnemers op hun rol en leiderschap.
De begeleider brengt relevante kennis en ervaring in en de deelnemers leren van ervaringen van collegae. Dit alles in een veilige en vertrouwde leeromgeving. 

De volgende leerdoelen liggen aan het programma ten grondslag:
?    Inzicht krijgen in de positie en rol als medisch leider.
?    Inzicht krijgen in denken en handelen als medisch leider.
?    Inzicht krijgen in het benodigde leiderschap:
?    Hoe geef ik leiding aan complexe vraagstukken en processen?
?    Hoe werk ik daarin samen met andere partijen?
?    Effectief communiceren en handelen vanuit de positie/rol als medisch leider.
?    Kennis en informatie opdoen over de beleidsmatige aspecten van het ziekenhuis en medische staf.

3    DE WERKWIJZE
De werkvorm is gevarieerd. Casuïstiek van de deelnemers vormt het vertrekpunt voor intervisie, uitwisseling van ervaring en inzichten, en thematische kennisoverdracht. De eigen leiderschapsprak¬tijk staat centraal en dat maakt het leren met en van collega medisch leiders leerzaam en leuk. 
?    De leergroep bestaat uit circa zes medisch leiders met verschillende functies/rollen in het Isala. 
?    De groep komt, gedurende een klein jaar, zes keer een dag bijeen. 
?    Het programma is opgebouwd uit casuïstiekbespreking, theorie en kennisuitwisseling, uitwisselen van ervaringen, onderlinge reflectie, literatuursuggesties en andere.
?    Per bijeenkomst wordt in onderling overleg en op geleide van actuele thema’s en vragen, invulling gegeven aan de agenda.
?    Voor de eerste bijeenkomst wordt door de deelnemers een persoonlijk profielanalyse (PPA) gemaakt. Deze PPA is een gevalideerd, laagdrempelig instrument om gedragsprofielen in kaart te brengen. Het biedt goede aanknopingspunten om te reflecteren op leiderschapsstijl en gedrag en kan daartoe in de diverse casuïstiek-besprekingen worden meegenomen. 
?    Het programma wordt begeleid door Hemmo Huijsmans. Hemmo is een zeer ervaren organisatieadviseur die zowel de wereld van de medicus, als die van management en leiderschap in het ziekenhuis goed kent.
 

(Meerdaagse) Nascholing
 
1490
LocatieZwolle (NL) (Toon kaart)
Bijeenkomsten
 Algemene scholing cluster 2DatumTijd
Eerste bijeenkomst019-09-201913:30 - 17:30
Tweede bijeenkomst417-10-201913:30 - 17:30
Derde bijeenkomst414-11-201913:30 - 17:30
Vierde bijeenkomst413-02-202013:30 - 17:30
Vijfde bijeenkomst419-03-202013:30 - 17:30
Zesde bijeenkomst423-04-202013:30 - 17:30

Organisatieadviesbureau

Oliemolensingel 1
5211 TN
's-Hertogenbosch
Oliemolensingel 1
5211 TN
's-Hertogenbosch
073-6124545
Selecteer een bestand aub.