Opleidingen details EpidM, afd. epidemiologie & biostatistiek, VU medisch centrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Kwalitatief onderzoek: verdieping en toepassing (R79) (ID nummer: 375021)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 315 

Inhoud

Deze cursus is een vervolg op de cursus Kwalitatief onderzoek in de praktijk van de gezondheidszorg (K78) en heeft als doel deelnemers voor te bereiden op het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van kwalitatief onderzoek in de gezondheidswetenschappelijke onderzoekspraktijk en biedt daarmee een gedegen voorbereiding en ondersteuning op het doen van empirisch kwalitatief onderzoek binnen eigen vakgebied en/of PhD training.

De cursus biedt een verdere verdieping in de wetenschappelijke methoden van Kwalitatief Onderzoek gericht op focusgroepen, mixed methods onderzoek en verschillende analysevormen. De cursus bestaat uit drie dagen, verdeeld over zes weken, waarin theoretische uitleg en voorbereiding van de verschillende onderwerpen gevolgd wordt door een praktische component waarin de theorie geoefend, toegepast of uitgevoerd wordt. Naast een nadere kennismaking met de focusgroep als methode van dataverzameling, leren deelnemers een focusgroep te ontwerpen op basis van een draaiboek en vervolgens uit te voeren. Vanuit een bestaande kwalitatieve dataset gaan de deelnemers een mixed method onderzoek ontwerpen en de analyse daarvan uitvoeren. Meerdere methoden van data-analyse zullen aan bod komen zoals een verdiepende thematische inhoudsanalyse die individueel uitgevoerd wordt en een e narratieve analyse van een bestaande dataset die in groepsverband uitgevoerd wordt. . Tijdens de cursusdagen wordt in de werkgroepen individueel en in groepjes gewerkt aan verschillende opdrachten. U moet rekening houden met circa 6 -8 uur voorbereiding voor de volgende cursusdag.

Globaal programma

Dag 1:
Colleges - Focusgroepen
- Verschillende analysevormen, narratieve en verdiepende analyse
Werkgroepen
- Focusgroepen voorbereiden: ontwerpen van een draaiboek, rolverdeling
- Verdiepende analyse uitvoeren met bestaande dataset
- Referaten analysevormen voorbereiden

Dag 2:
Referaten - Over analysevormen van kwalitatieve data (groepsopdracht 1, 20%)
Werkgroepen - Verdiepende analyse afronden (individuele opdracht 2, 20%)
- Uitvoeren narratieve analyse (duo opdracht 3, 20%)
College - Mixed methods onderzoek

Dag 3:
Werkgroepen - Focusgroep toepassen en uitvoeren (groepsopdracht 4, 20%) - Observeren focusgroep en analysevoorstel maken
- Mixed methods onderzoek oefenen en toepassen (individuele opdracht5, 20%)

Leerdoelen

1.De student kan vanuit de vraagstelling een onderbouwde keuze maken voor de analysemethode van een kwalitatief onderzoek.

2.De student weet hoe hij/zij literatuur en theorie kan inzetten bij een verdiepende analyse, een narratieve analyse, het houden van een focusgroep en het doen van mixed method onderzoek.

3.De student kan de uitvoeringsprincipes benoemen van de meest gebruikte analysemethoden (verdiepende analyse en narratieve analyse) en weet hoe ze toegepast kunnen worden.

4.De student kan de uitvoeringsprincipes benoemen van mixed methods onderzoek en het houden van een focusgroep en weet hoe het toegepast kan worden.

5.De student heeft ervaring opgedaan met de voorbereiding en uitvoering van een focusgroep, een verdiepende analyse, een narratieve analyse en een mixed method onderzoek.

6.De student kan de principes van de verschillende analysemethoden zodanig toepassen dat hij/zij kan komen tot een beantwoording van de onderzoeksvraag.

7.De student heeft ervaring opgedaan in de synthese van verschillende soorten data (kwantitatief en kwalitatief) om te kunnen komen tot een resultaat dat antwoord geeft op de onderzoeksvraag.

(Meerdaagse) Nascholing
Bestand 
Rooster R79 okt. 2019.pdf118 KB
950
Tijd9:30 - 16:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

EpidM organiseert postinitieel masteronderwijs epidemiologie en maakt deel uit van de afdeling epidemiologie & biostatistiek

De Boelelaan 1089a, kamer F-029
1081 HV
AMSTERDAM
020-444 8188
Selecteer een bestand aub.