Opleidingen details Acute Zorgregio Oost

Deze cursus is (nog) niet geaccrediteerd. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd.

Netwerkbijeenkomst aanpak antibioticaresistentie (ID nummer: 375010)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst

Collega’s in de regio informeren over het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk, de opdracht, de urgentie en de noodzaak van netwerksamenwerking voor de aanpak en het voorkomen van antibioticaresistentie. De stand van zaken en de aanpak in de regio wordt besproken. Er wordt ingegaan op nut en noodzaak. Door middel van casuïstiek wordt het publiek meegenomen in het belang van netwerksamenwerking en goede overdracht en communicatie in de zorgketen. Er wordt inzicht geboden in methodieken als antimicrobial stewardship en scholings- en auditsystematieken op het gebied van infectiepreventie. Er wordt een simulatie aangeboden voor wat te doen bij een uitbraak in een verpleeghuis.

Naast het overdragen van kennis is de dag bedoeld om de onderlinge netwerksamenwerking te verstevigen en door middel van de interactieve onderdelen van de werksessie wordt input geboden voor de verdere doorontwikkeling van het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Infectieziekten en Preventieve ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Verstandelijk Gehandicapten ZorgVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
(Mini)symposium
0
Tijd09:00 - 13:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Tijd13:00 - 16:00
LocatieArnhem (NL) (Toon kaart)

Optimaliseren van ketenzorg in de prehospitale zorgketens

Geert Grooteplein 10
6500 HB
Nijmegen
024 3610722
Selecteer een bestand aub.