Opleidingen details Het Lorentzhuis

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Verbindend Gezag ® en Geweldloos Verzet: van (on)macht naar kracht (ID nummer: 375008)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie4022-11-2019 t/m 21-11-2022
K&J/OG opleiding - behandeling 2622-11-2019 t/m 21-11-2022
K&J/OG opleiding - diagnostiek622-11-2019 t/m 21-11-2022
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1122-11-2019 t/m 21-11-2022
K&J/OG opleiding - overige taken822-11-2019 t/m 21-11-2022

Omschrijving
Agressie en geweld en zelfdestructief gedrag binnen en buiten het gezin stellen menig opvoeder, leerkracht en hulpverlener voor een dilemma. Met regelmaat wordt in de maatschappij gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar escalatie ligt dan op de loer en effectief is het zelden. Geïnspireerd door het geweldloos verzet van Gandhi, Martin Luther King en anderen, gecombineerd met ideeën uit de systeemtheorie en hechtingstheorie, ontwikkelde de Israëlische psycholoog Prof. Haim Omer een methodiek voor gezinnen met kinderen met ernstige gedragsproblemen (woede-uitbarstingen, agressie, risicovol gedrag, maar ook schoolweigering, computerverslaving, ernstige angst en dwang, eetstoornissen e.d.). Hoofddoel is het doorbreken van de machteloosheid van ouders en het coachen van de ouders naar een nieuwe vorm van gezag, gebaseerd op de principes van geweldloos verzet. Deze vorm van gezag wordt gekenmerkt door vriendelijk doch vastberaden 'verzet' tegen specifiek ongewenst gedrag (herstel van gezag) en tevens het actief verbeteren van de relaties binnen het gezin (herstel van hechting en verbinding). De concrete handelingen/interventies staan beschreven in het boek "Geweldloos verzet in gezinnen" (Omer en Wiebenga, 2e druk, 2015).

De uitgangspunten van geweldloos verzet blijken ook een goede basis te zijn voor een nieuwe
vorm van autoriteit  (Omer, 2011, 2015), die wij  ‘Verbindend Gezag’ noemen. De permissieve droom van de jaren zestig bleek een illusie en naar de traditioneel autoritaire opvoeding, gebaseerd op angst en gehoorzaamheid, willen we niet terug.  Verbindend Gezag verenigt de beide uitersten en wordt gekenmerkt door aanwezigheid, investeren in de relatie met het kind en kalm en vastberaden optreden tegen onacceptabel gedrag: begrenzing vanuit verbinding. Het gezag is niet top-down, maar gesteund door het netwerk (it takes a village to raise a child) en gezagsdragers zijn een stevig anker voor de jongeren (presentie en waakzame zorg). Verbindend Gezag geeft ouders en andere opvoeders  houvast,  niet alleen bij (ernstige) gedragsproblemen, maar ook in ‘gewone’ opvoedingssituaties.

 

Doelstelling

Na afloop van de cursus zijn de deelnemers in staat zelfstandig te werken met de methodiek ‘Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet’ bij verschillende cliëntsystemen en in diverse hulpverleningssituaties. Deelnemers krijgen inzicht in escalatieprocessen en in het belang van (ouderlijke) presentie en ‘verzet zonder geweld’,  juist in situaties waar dat het moeilijkst vol te houden is. 

Tevens wil deze cursus hulpverleners stimuleren zich de subtiele variaties eigen te maken van de attitude die hoort bij een nieuwe vorm van autoriteit, die wij ‘verbindend gezag’ noemen. Van belang is dat de deelnemers ontdekken waar hun eigen affiniteit met de methodiek ligt en dat zij de aanpak kunnen plaatsen in het systeemdenken en andere visies op behandeling van dezelfde problematiek.

academici en HBO-ers
Cursus
 Verdiepend
8
18
ja
1950
40
toetsing en evaluatie
Indien cursisten de cursus willen gebruiken voor erkenning/herregistratie door de NVRG, dan dienen ze minimaal de basiscursus van 132 uur voltooid te hebben.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 17:00
LocatieHaarlem (NL) (Toon kaart)

Centrum voor systeemtherapie, opleiding en consultatie.

van Eedenstraat 16
2012 EM
Haarlem
023-5310346
Selecteer een bestand aub.