Opleidingen details Duikmedisch Centrum Koninklijke Marine

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleiding Duikerarts Basis (ID nummer: 374894)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3244-11-2019 t/m 3-11-2020

De applicatieopleiding “Duikerarts-Basis” heeft als algemeen doel antwoorden te geven op vragen rond het herkennen en initieel behandelen van duikgerelateerde aandoeningen en adviseren van personeel dat onder overdruk werkzaamheden verricht.

Na afloop van deze applicatieopleiding kan de deelnemer:

1. Een (globaal) overzicht geven van de fysiologie waaraan een duiker wordt blootgesteld, zoals de fysische fenomenen (hydrostatische druk, gewichtloosheid) als ook de effecten van de verschillende gassen (fysiologisch en exogeen);

2. Hyperbare fysiologische omstandigheden vertalen naar de klachten die ontstaan tijdens of na het duiken;

3. De initiële behandeling opstarten van duikgerelateerde aandoeningen;

4. De specifieke inhoudelijke eisen toepassen in het begeleiden en adviseren van werknemers en werkgevers, betrokken bij werkzaamheden onder hyperbare omstandigheden;

5. Aangeven wanneer zij moeten overleggen met c.q. verwijzen naar een specialistisch centrum werkzaam in het vakgebied.

(Meerdaagse) Nascholing
 
1200
Geen inschrijfgeld voor defensie medewerkers aangezien de cursus door Defensie wordt verzorgd. Indien er externe artsen zich aanmelden dan verloopt deze procedure via het via het Nationaal Duikcentrum (www.ndc.nl) welke een bedrag doorrekent.
Tijd08:30 - 16:30
LocatieDen Helder (NL) (Toon kaart)

Het DMC verricht voor de Koninklijke Marine bedrijfsgeneeskundige keuringen op het gebied van onderwatergeneeskunde, verzorgt opleidingen, behandelt duikongevallen, begeleidt personeel betrokken bij duik- en onderwaterwerkzaamheden en verricht onderzoek op het gebied van de hyperbare-/duikgeneeskunde.
Daarnaast verzorgt het DMC voor andere krijgsmachtdelen en de civiele duikwereld op contractbasis opleidingen, keuringen en behandelingen.

 

Rijkszee- en Marinehaven Gebouw IJsduiker
1781 ZZ
Den Helder
Postbus 10.000
1780 CA
Den Helder
0223-653214
Selecteer een bestand aub.