Opleidingen details Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan dient u de presentie zelf in te geven nadat u bent ingelogd in PE-Online.

NVS Najaarssymposium “Leren van kernenergie” (ID nummer: 374788)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Werkterrein - Algemene Klinische Fysica (AKF)515-11-2019 t/m 14-11-2020
Werkterrein - Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG)515-11-2019 t/m 14-11-2020
Werkterrein - Radiotherapie (RT)515-11-2019 t/m 14-11-2020

Al decennialang is kernenergie een controversieel onderwerp en regelmatig in het nieuws vanwege de openheid over onderhoud, storingen en incidenten. De veelheid aan berichtgeving heeft ongetwijfeld invloed hoe de maatschappij over kernenergie denkt. En daarmee in het kielzog hoe wordt aangekeken tegen andere stralingstoepassingen.

Kernenergie heeft een lange historie. Mede hierdoor is binnen deze sector veel kennis en ervaring aanwezig op allerhande vlakken. Daar kan dankbaar gebruik van worden gemaakt in vele andere sectoren. Op het Najaarssymposium wordt u in de gelegenheid gesteld om hiervan kennis te nemen. Het thema van het symposium is ‘Leren van kernenergie’ en vindt plaats op vrijdag 15 november 2019. En zoals u van ons gewend bent, wordt het thema weer van verschillende kanten belicht:

  • Ontwikkelingen in het ontwerp van kerncentrales
  • Persoonsdoses en ALARA
  • Beeldvorming
  • Operationele feedback, en
  • Veiligheidscultuur

Als toegift houdt Harry Slaper een voordracht in het kader van de aan hem eerder uitgereikte NVS-Ereprijs, waarin hij aandacht zal geven aan de blootstelling van de Nederlander aan UV en radon.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Algemene Klinische Fysica (AKF)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
MBB’ers (NVMBR)ADAP / AERP / KABIZ / SANA
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG)KNMG-GAIA
Radiologie en Nucleaire Geneeskunde (RNG)Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica/OKF
1 2
4
Ja
Tijd10:00 - 17:00
LocatieNieuwegein (NL) (Toon kaart)

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) is in 1960 opgericht om de wetenschappelijke bestudering van de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling te bevorderen. Daarnaast stelt zij zich tot doel de toepassing van de verworven kennis en inzichten over stralingshygiëne in de praktijk te bevorderen.

De activiteiten van de NVS zijn gericht op het samenbrengen van stralingsdeskundigen in Nederland. Zij bereikt dit door:

het organiseren van wetenschappelijke vergaderingen;
het in studie nemen van onderwerpen die verband houden met de bescherming tegen straling;
het stimuleren van de onderlinge uitwisseling van kennis tussen deskundigen die werkzaam zijn op het gebied van de stralingshygiëne;
het verzorgen van studie-bijeenkomsten en nascholingscursussen;
het openbaar maken van verslagen van wetenschappelijke vergaderingen en het uitgeven van vaktechnische publikaties en artikelen;
het onderhouden van internationale contacten.

Binnen de vereniging zijn een aantal afdelingen actief waarin leden vanuit een zelfde achtergrond of thema samenkomen. De producten van deze afdelingen zijn voor alle leden beschikbaar.
De activiteiten van de NVS worden voorbereid door commissies. Actieve leden besteden tijd en energie om vakcollega's verder te scholen, kennis te delen via het verenigingsblad en de nieuwe media.

Newtonlaan 51
3584 BP
Utrecht
085 - 90 22 838
Selecteer een bestand aub.