Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Psychodiagnostiek bij het zeer jonge kind (0-6 jarige) (ID nummer: 374738)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie127-2-2020 t/m 6-2-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 27-2-2020 t/m 6-2-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek107-2-2020 t/m 6-2-2023
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie127-2-2020 t/m 6-2-2023

Het diagnostisch onderzoek van (zeer) jonge kinderen vraagt een eigen deskundigheid. Bij het onderzoek naar het functioneren van het jonge kind gaan we uit van het theoretisch kader Infant Mental Health (IMH) van de WHAIM/ DHAIM. Hierin staat de relatie tussen ouders en hun kind in de diagnostiek en/of behandeling centraal, ook wanneer problemen hoofdzakelijk hun oorsprong lijken te hebben bij het kind (ontwikkelingsstoornis) of de ouder (psychische problemen van de ouder). De aard van vroege interacties tussen baby en ouders blijkt in hoge mate de manier te beïnvloeden waarop genetische en constitutionele factoren in het gedrag en de ontwikkeling tot uiting komen. Kennis over de ontwikkelingsstadia in deze leeftijdsfase is van belang.

Door de toenemende kennis en ervaring op het gebied van o.a. de ontwikkelingsneurologie, infantpsychiatrie en ontwikkelingspsychopathologie wordt het belang van vroegtijdige onderkenning en behandeling steeds duidelijker. De vragen op het gebied van diagnostiek, classificatie en indicatiestelling bij het (zeer) jonge kind nemen toe. Psychodiagnostiek van de ouder-kind relatie worden daarmee belangrijke taken.

 

Wat leer je?

  • Je krijgt oog voor de specifieke kenmerken van het onderzoek van (zeer) jonge kinderen en hun ouders/systemen, de mogelijkheden en beperkingen. Je krijgt zicht op de een aantal onderzoeksmiddelen waarmee de ouder-kind relatie in kaart kan worden gebracht (om de diagnostische middelen te kunnen uitvoeren moet doorgaans een specifieke training worden gevolgd).
  • Je verbreedt je kennis over een breed spectrum aan ontwikkelingsbeelden, psychopathologie van jonge kinderen.
  • Je bent op de hoogte van de complexheid en veranderbaarheid van ontwikkelingsbeelden en interventiemogelijkheden.
  • Je vergroot je inzicht in de wisselwerking tussen het kind en de ouders in hun omgeving, tussen bijvoorbeeld opvoeding/stimulering en hersenontwikkeling.

.

uitsluitend academici
Cursus
 Inleidend
15
20
ja
550
12
toetsing en evaluatie
Psychologen en (ortho)pedagogen die werken met (zeer) jonge kinderen en zich (verder) willen bekwamen in het uitvoeren van onderzoek (procesdiagnostiek) vanuit het theoretische kader IMH bij deze leeftijdsgroep.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.