Opleidingen details UMCG, afdeling Medische Microbiologie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

6th Microbes in Health and Disease Scienceday UMCG (ID nummer: 374721)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Nascholing Medische Microbiologie612-11-2019 t/m 11-11-2020

The 6th Science Day of Microbes in Health and Disease (MHD) will be held on 12th of November 2019 and will cover a variety of interesting aspects in this field. PhD students from the different departments united in MHD will present exciting results of their research projects, ranging from basic to translational to clinical studies and will approach topics from multiple angles.

All presentations will be followed by lively discussions of an audience up to 100 participants.

Organizing committee 2019: Ass. Prof. Dr. Adriana Tami, Dr. M. Bolhuis, Dr. M. Kooistra-Smid, drs. Christina Louka and mrs. Anja Roters

 

 

 

(Mini)symposium
0
HoofdniveauSubniveau
NVMM Algemeen/diversenBacteriële infecties
NVMM Algemeen/diversenVirale infecties
NVMM Algemeen/diversenInfectieziekten algemeen
Tijd09:00 - 16:00
LocatieGroningen (NL) (Toon kaart)

MMB-doelstellingen

Bescherming van patiënten tegen infecties, het geven van snelle en juiste diagnostische antwoorden, het geven van advies t.a.v. optimale behandeling, het bijdragen aan kennis en innovatie in het belang van onze patiënten.


Dit zijn de doelstellingen van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie (hoofd: Prof. dr. Alexander Friedrich) aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het is de taak van de afdeling om deze kennis en vaardigheden, in het belang van alle patiënten, te verspreiden middels publicaties, scholing en opleiding.

Om deze taak te volbrengen, behelzen de activiteiten van de afdeling (die beschikt over ca. 210 medewerkers) naast diagnostiek en onderzoek op het gebied van virale, bacteriële, schimmel-, en parasitaire infecties, ook de opleiding van studenten, coassistenten en arts-assistenten. De afdeling is primair verantwoordelijk voor alle microbiologische diensten en de ziekenhuishygiëne in het UMCG, dat een instelling voor derdelijnszorg alsmede een academisch opleidingsziekenhuis is, en dat over een groot scala aan faciliteiten voor gespecialiseerde patiëntenzorg beschikt.

Ten aanzien van patiëntenzorg biedt de afdeling een volledig spectrum aan de allernieuwste diagnostische procedures voor een snelle, precieze en op de patiënt afgestemde diagnose van infectieziekten. Onderzoeksuitslagen worden altijd voorzien van klinisch advies op basis van epidemiologische kennis over ziekteverwekkers en hun mate van gevoeligheid voor antibiotica, teneinde de individuele patiënt optimaal te behandelen.
Op het gebied van onderzoek richt de afdeling zich op een beter inzicht in de rol van micro-organismen in ziekte en gezondheid. Bij dit onderzoek worden methoden aangewend variërend van de moleculaire genetica van ziekteverwekkers tot de moleculaire diagnostiek, moleculaire epidemiologie en klassieke epidemiologie.

Wat betreft scholing en opleiding verzorgt de afdeling onderwijs aan geneeskundestudenten en studenten in de biomedische wetenschappen en de biowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en verzorgt zij tevens scholing en opleiding van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuishygiënisten van andere instellingen. Binnen het medisch centrum biedt de afdeling onderwijs en opleiding in de medische microbiologie aan coassistenten en verzorgt zij de opleiding tot medisch specialist.

Hanzeplein 1 De Brug, 2e etage HPC EB 80
9713 EZ
Groningen
Postbus 30.001
9700 RB
Groningen
050-3613480
Selecteer een bestand aub.