Opleidingen details RINO Groep Utrecht

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Het PrOP-model: Kortdurende interventie bij kinderen en jongeren (ID nummer: 374648)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1212-3-2020 t/m 11-3-2023
K&J/OG opleiding - behandeling 1012-3-2020 t/m 11-3-2023
K&J/OG opleiding - diagnostiek212-3-2020 t/m 11-3-2023

In 2010 verscheen het stappenplan 'Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn bij kinderen en jongeren' (Debruyne, Haeck, Rijnders, Heene & Deveugele, 2010). Het model is generalistisch en richt zich op een brede problematiek bij kinderen en jongeren. Het gaat uit van een eenvoudige probleemsamenhang op basis van het PrOP-schema. PrOP staat voor Problemen, Omgeving en Persoonlijke stijl. Het model bestaat uit drie fasen. De eerste fase is gericht op inzicht in de problemen, omstandigheden en omgeving van het kind en zijn of haar persoonlijke stijl. Vervolgens ligt de nadruk op het veranderen van de persoonlijke aanpak (coping) via modeling, cognitieve technieken en probleemoplossende vaardigheden. In een laatste fase komt de terugvalpreventie aan bod. Het PrOP-stappenplan kent succes en wordt inmiddels zowel in Nederland als in Vlaanderen toegepast in de generalistische ggz. Een kleinschalig opgezet effectonderzoek gaf goede resultaten (Van der Stappen, 2012; Debruyne & Haeck, 2013). Het stappenplan is met het label ‘veelbelovend’ opgenomen in het boek Protocollaire behandeling voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 2 (Braet & Bögels, 2013).

In 2016 is het stappenplan herwerkt met nieuwe inzichten vanuit theorie en praktijk onder de titel ‘Met PrOP los ik het op!’. Het is modulair opgebouwd met meer nadruk op de Positieve Psychologie en met oefeningen rondom versterken van de emotieregulatie. Door het stappenplan heen horen we de verhalen van Lotte en Jasper die heel herkenbaar zijn voor kinderen en jongeren. In deze tweedaagse cursus leer je dit stappenplan heel concreet toepassen in de praktijk aan de hand van illustraties, praktische oefeningen en casussen..

Wat leer je?

Je leert het stappenplan via PrOP-model toe te passen in de praktijk en leert op die manier om kinderen en jongeren snel en positief te behandelen.

uitsluitend academici
Cursus
 Verbredend
 Verdiepend
11
15
ja
525
12
toetsing en evaluatie
(Gz-)psychologen, orthopedagogen, gedragstherapeuten en psychotherapeuten. De cursus is tevens toegankelijk voor verpleegkundig specialisten en POH-GGZ met een academische vooropleiding.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
Locatie Utrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd9:30 - 16:30
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

De RINO Groep is een maatschappelijk betrokken organisatie. Met onze ruim 90 medewerkers organiseren we opleidingen, trainingen en congressen voor professionals die werken met mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze docenten en diverse samenwerkingspartners.

Oudenoord 6
3511 BS
UTRECHT
(030) 230 84 50
Selecteer een bestand aub.