Opleidingen details Meanderacademie, Meander Medisch Centrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Opleidingscongres 2019 ’Leren Communiceren’ (ID nummer: 374613)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2214-11-2019 t/m 13-11-2020

Modern opleiden is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gehele opleidingsgroep voor het continue verbeteren van de kwaliteit van opleiden. Hierbij speelt professionalisering van het opleiderschap een belangrijke rol.

Zowel het kaderbesluit CCMS als het STZ-lidmaatschap stellen eisen aan de professionalisering van het opleiderschap voor alle leden van de opleidingsgroep.

Het CCMS stelt alle leden van de opleidingsgroep de verplichting dat zij geaccrediteerde deskundigheid bevorderende activiteiten volgen, gericht op het verwerven van de competenties zoals opgenomen in het door het CGS vastgestelde competentieprofiel opleider en leden van de opleidingsgroep.

Een STZ-ziekenhuis dient geaccrediteerde bijscholing aan te bieden met betrekking tot aantoonbare professionalisering van het opleiderschap voor alle leden van de opleidingsgroepen (ten minste vier uur per twee jaar).

Eén van de deskundigheid bevorderende activiteiten wordt binnen Meander vormgegeven door een jaarlijks Opleidingscongres. De titel van 2019 is ‘LEREN COMMUNICEREN’. De leden van de opleidingsgroep worden rondom dit thema geïnspireerd en uitgedaagd om effectief te communiceren en samen te werken, te leren en op te leiden binnen de opleidingsgroep.

Algemene doelstelling: De leden van de opleidingsgroepen worden ondersteund in het professionaliseren van het opleiderschap en kunnen de geleerde competenties (die aansluiten bij het door het CGS vastgestelde competentieprofiel) toepassen in de rol als supervisor c.q. opleider om actief bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van de opleiding.

Plenair programma:

Medische mensentaal en van apentaal tot mensentaal

Keuzesessies:

1. ‘Communicatie nuances in het contact met de niet-Westerse patiënt
2.  Effectieve communicatie bij de consultvoering
3.  Dokters in Debat
4.  Opleiden met EPA’s, implementatie in de praktijk
5.  Opleidings- en samenwerkingsperikelen
6.  Introductie Crew Resource Management (CRM) technieken
7. Weerstandig communiceren

 

 

 

 

(Meerdaags) Congres
 
0
Tijd17:00 - 20:30
LocatieAmersfoort (NL) (Toon kaart)

De Meanderacademie is het leerhuis van Meander MC.

Utrechtseweg 160
3818 ES
Amersfoort
Postbus 1502
3800 BM
Amersfoort
0338505639
Selecteer een bestand aub.