Opleidingen details NVMSR

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

NVMSR Themamiddag "Vragen staat vrij? Het belang van een goede vraagstelling" (ID nummer: 374495)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2 en 346-12-2019 t/m 5-12-2020

INHOUD:
Diverse interactieve voordrachten over medische causaliteit bij klachten en beperkingen met of zonder objectiveerbare afwijkingen, mede aan de hand van jurisprudentie van de afgelopen 15 jaar.     

BESTEMD voor: medisch specialisten en verzekeringsartsen, leden van de:
-NVMSR:Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage
-GAV: Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken

LEERDOELEN:?

1. de medisch specialist zich bewust te maken van het feit dat hij als rapporterend deskundige in elk rapport een deugdelijke en consequente argumentatie geeft van het al of niet aanwezig zijn van een medisch oorzakelijk verband en hoe een concludent rapport geschreven wordt.?

2. de medisch deskundigen te leren de Richtlijnen met betrekking tot Medische Deskundigen Rapportages goed te hanteren en inzicht te geven in de standaardvraagstelling IWMD (januari 2010) en de beantwoording daarvan. 

3. de medisch deskundigen te leren de Richtlijnen met betrekking tot Medische Deskundigen Rapportages beter te hanteren de medisch adviseur als opdrachtgever inzicht te geven in de argumenten voor een medisch oorzakelijk verband en het afstemmen van hun specifieke vraagstelling op genoemde Richtlijnen. 

4. kennisnemen van de verschillende vormen van ‘bias'.

5. herkennen van de onbewuste vooroordelen in de rapporten en bij rapporteurs.

6. het herkennen van lacunes ten aanzien van de eigen rapportages

ONDERWIJS materialen:?

  • interactieve voordrachten door medisch specialisten, waarbij gebruik wordt gemaakt van een presentatie met teksten uit uitgebrachte rapporten (voordrachten, casuïstiek).
  • duo presentaties door een raadsheer en de medisch deskundigen NVMSR; duo presentaties door medisch adviseurs en medisch deskundigen.
  • er wordt lesmateriaal uitgereikt in de vorm van hand-outs. ?

De sprekers hebben allen zeer veel ervaring in het verzorgen van postdoctoraal en post specialisatie onderwijs en worden daarop geselecteerd.

PROGRAMMA THEMAMIDDAG (zie voor de inhoudelijke samenvatting de bijlage)

12.30 - 13.15 uur (netwerk)lunch en ontvangst 
13.15 - 13.30 uur Vragen staat vrij? Het belang van een goede vraagstelling door drs. J.J.D. (Joachim) Tilanus
13.30 - 14.00 uur De IWMD vraagstelling. Tijd voor evaluatie en herziening door prof. mr. A.J. (Arno) Akkermans 
14.00 - 14.50 uur De visie van een slachtofferadvocaat en zijn medisch adviseur op de IWMD vraagstelling door                      mr. J.M. (John) Beer en nader te bepalen medisch adviseur
14.50 - 15.25 uur Pauze
15.25 - 16.15 uur De visie van een verzekeringsadvocaat en haar medisch adviseur op de IWMD vraagstelling door                         mr. N.C. (Nadia) Haase en nader te bepalen medisch adviseur
16.15 - 17.15 uur Wat is dus een goede vraagstelling? Drs. M. (Monique) Tolsma (voorzitter GAV), J.J.D. (Joachim) Tilanus, drs.  prof. mr. A.J. (Arno) Akkermans, mr. J.M. (John) Beer en mr. N.C. (Nadia) Haase en medisch adviseurs
17.15 - 17.45 uur Samenvatting en afsluiting door prof. em. dr. H.J.C. (Hjalmar) van Marle
17.45 - 18.30 uur Afsluitende borrel

(Mini)symposium
65
65,00 bedrag voor kandidaat-leden NVMSR en leden van de GAV
125,00 bedrag voor NVMSR-leden, inclusief ochtendprogramma
Tijd12:30 - 18:30
LocatieNijkerk (NL) (Toon kaart)

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage werkt samen met het Nederland Register voor Gerechtelijk Deskundigen.
Doel is kwaliteitsverbetering en deskundigheidsbevordering op het gebied van medisch specialistische rapportage.
Het is een interdisciplinaire vereniging die zich bezig houdt met onderwijs en certificering van medisch specialistisch deskundigen.
Zie ook NVMSR.nl

Griftdijk 9
3953 ML
Maarsbergen
Postbus 21
3940 AA
Doorn
0343-420258
Selecteer een bestand aub.