Opleidingen details Johannes Wier Stichting

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Vluchtelingen en de GGZ (ID nummer: 374275)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3224-10-2019 t/m 25-10-2019

Op donderdag 24 oktober organiseert de Johannes Wier Stichting een webinar met als thema: Vluchtelingen en de GGZ

Een webinar is een online seminar, u kunt deze webinar volgen vanaf een computer (laptop, desktop of tablet) met luidspreker, microfoon en camera

Thema
Als vluchtelingen met een hulpvraag bij de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) komen, kunnen culturele verschillen zorgen voor vragen en ethische dilemma’s bij behandelaars en andere zorgverleners. Aanpassen aan de nieuwe samenleving, onzekerheid over de toekomst en eventuele traumaverwerking kunnen parten spelen.
Hoe je vluchtelingen als professional in de GGZ het beste tegemoet kunt treden, hun klachten kunt behandelen, komt in deze webinar aan de orde. De ethische kanten van de hulpverlening zullen daarbij ook belicht worden.

Leerdoelen:

- Betere opzet diagnostiek en behandeling in de GGZ voor vluchtelingen.

- Duidelijk omgaan met ethische dilemma’s bij asielzoekers en vluchtelingen.

Workshop
0
Dit is inclusief bijschrijving in nascholingsregister indien geaccrediteerd
Tijd20:00 - 21:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenWebinar vindt via internet plaats

Tijd20:00 - 21:30
LocatieAmsterdam (NL) (Toon kaart)

De Johannes Wier Stichting zet zich in voor mensenrechten in de gezondheidszorg. ‘Het recht op de hoogst haalbare standaard van gezondheid’ (right to health) is al decennialang een universeel mensenrecht, maar desondanks voor velen een doelstelling uit een verre toekomst of een recht dat steeds meer onder druk komt te staan door bezuinigingen, kritiek op mensenrechten of onwetendheid over het bestaan en het belang van dit mensenrecht.
De Johannes Wier Stichting stelt zich daarom ten doel de bevordering én naleving van mensenrechten in de zorg op de agenda te plaatsen en te houden. Het right to health vormt daarbij het uitgangspunt voor de activiteiten van de stichting.


De activiteiten van de Johannes Wier Stichting bestaan onder meer uit het verstrekken van onafhankelijke informatie over mensenrechten en mensenrechteneducatie voor artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals. Daarnaast organiseert de stichting debatten en refereeravonden over actuele kwesties en dilemma’s, zoals met betrekking tot de zorg aan vreemdelingen, ouderen of het medisch beroepsgeheim. Waar nodig verzamelt de stichting getuigenissen van medische professionals over misstanden in de zorg en kaart zij die aan bij beleidsmakers of de media.

Keizersgracht 177
1016DR
Amsterdam
Keizersgracht 177
1016DR
Amsterdam
020 7733799
Selecteer een bestand aub.