Opleidingen details King nascholing

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Werken met trauma in gezinnen (tweedaagse cursus) (ID nummer: 374203)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie1421-11-2019 t/m 20-5-2021
K&J/OG opleiding - behandeling 321-11-2019 t/m 20-5-2021
K&J/OG opleiding - diagnostiek821-11-2019 t/m 20-5-2021
K&J/OG opleiding - extra literatuurstudie1421-11-2019 t/m 20-5-2021
K&J/OG opleiding - overige taken321-11-2019 t/m 20-5-2021

 

 

Werken met trauma in gezinnen (tweedaagse cursus)

Inhoud

Inzicht in ontstaan en verschillende vormen van traumagerelateerde problematiek, op individueel en gezinsniveau. De gevolgen van vroegkinderlijk trauma op het (gezins)leven. Deelnemers hebben na de cursus inzicht in de manier waarop hun eigen handelen bepaald wordt en invloed heeft op werken met getraumatiseerde gezinssystemen. Tevens worden tools aangereikt waarmee deelnemers belemmeringen wat betreft hulpverlening kunnen wegnemen of omzeilen, waardoor de hulpverleningsrelatie in stand blijft en de hulp kan blijven voortduren. Naast trauma en het effect van trauma op gezinsfunctioneren wordt er ook stilgestaan bij de effecten hiervan op de hulpverlener zelf en krijgt de deelnemers handvatten ter voorkoming en bespreking van secundair trauma, zowel op individueel als teamniveau.

Algemene leerdoelen:

1.       Deelnemers kunnen duidelijke en subtiele fysieke stress- en traumasignalen herkennen.

2.       Deelnemers weten welke verschillende typen trauma er  (- 9 maanden tot en met volwassenheid) zijn en welke gevolgen deze hebben op individueel niveau en op de gezinsdynamiek.

3.       Deelnemers weten welke effecten trauma heeft op het kind en wat de gevolgen zijn op lange

        termijn.

4. Deelnemers weten welke interventies passend zijn in gesprek met cliënten die veel stress ervaren en globaal welke behandelmogelijkheden passend zijn en kunnen de keuze voor interventie uitleggen aan cliënten.

5.       Deelnemers weten welke copingstrategieën in stressvolle situaties toegepast worden en krijgen meer zicht op hun eigen copingstrategie.

6. Deelnemers weten welk effect werken met getraumatiseerde gezinnen heeft op eigen functioneren.

BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO)Psychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
NIP-Kinder- en Jeugdpsycholoog NIPPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Register GGZ-agogenRegisterplein
1 2
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verdiepend
12
16
ja
0
14
toetsing en evaluatie
niet van toepassing
Bestand 
publieke deel.pdf50 KB
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd9:30 - 16:45
LocatieAlmere (NL) (Toon kaart)

Hoge Kwaliteit postacademische nascholing voor een betaalbare prijs. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten van onze filosofie. Ben jij werkzaam als psycholoog of orthopedagoog in de Jeugdzorg, GGZ of in het onderwijs? Dan kun je bij ons terecht voor kwalitatief hoogwaardige én betaalbare cursussen.

De huidige ontwikkelingen binnen ons vakgebied stellen steeds meer eisen aan (na)scholing. Wij vinden dat een prima ontwikkeling, maar realiseren ons ook dat het behalen van aanvullende registraties tijdrovend en bovendien erg kostbaar is. Wij willen professionals in de jeugdzorg helpen om continu up-to-date te blijven en bieden daarom een breed aanbod aan van betaalbare cursussen en trainingen voor hulpverleners in de GGZ, jeugdzorg en onderwijs.

Sint Willibrordusdwarsstraat 4
1074XG
Amsterdam
0643438267
Selecteer een bestand aub.