Opleidingen details UMC Utrecht/Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Symposium 60 jaar vergiftigingen in Nederland (ID nummer: 374133)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 3413-12-2019 t/m 12-12-2020

Vergiftigingen komen dagelijks voor. Sommige zijn mild en behoeven nauwelijks behandeling terwijl andere vergiftigingen fataal kunnen verlopen. Hoe besluit je als arts, apotheker of gezondheidsmedewerker dan dat juist deze vergiftiging een behandeling nodig heeft? Hoe zat het ook al weer met de tijd tot maximale concentratie? Na hoeveel tijd is het gevaar op ernstige symptomatologie geweken? Het is fijn als je dit soort vragen neer kan leggen bij een gespecialiseerd centrum!

Al 60 jaar geeft het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) advies over de diagnostiek en behandeling van potentieel vergiftigde mensen en dieren. Ieder jaar neemt de behoefte aan advies toe en worden we vaker gebeld of via de website benaderd. In het verleden kon dit nog naast het “normale werk” als apotheker of als arts gedaan worden, maar tegenwoordig zijn de informatiemedewerkers fulltime in dienst om de vele verzoeken te beantwoorden en maken we gebruik van grote databases met informatie over ernst en uitkomst.

Met behulp van alle verzamelde informatie kunnen we trends signaleren, krijgen we een idee waarom een intoxicatie ontstaat. Dergelijke informatie helpt om toekomstige intoxicaties te voorkomen. Op dit symposium zullen we enkele intoxicaties bespreken die het gevolg zijn van verkeerd voorschrijven of verkeerd uitleveren van medicamenten. Soms kan een nieuwe verpakking leiden tot vergissingen bij de patiënt. Daarnaast worden er soms nieuwe chemicaliën geïntroduceerd op de Nederlandse markt. Het is dan wachten op de eerste vergiftigingen bij mens en dier. Een voorbeeld is de introductie van het nieuwe rodenticide (alfachloralose). Wat kunnen we in de nabije toekomst verwachten?

Maar ook het NVIC weet niet alles. Soms is er geen informatie beschikbaar om ons advies op te baseren. Wetenschappelijk follow-up onderzoek helpt dan om te analyseren wat het beloop van de vergiftiging is. Zo hebben we gekeken naar de effecten van Cannabis en cannabisolie (CBD-olie) en hebben we onderzoek gedaan naar de nieuwe synthetische drugs die momenteel gebruikt worden. Op basis van dat onderzoek kunnen we behandeladviezen geven. Gedurende dit symposium krijgt u de resultaten hiervan gepresenteerd.

In de middag volgt een toxicologisch spreekuur: bijzondere puzzels of bijzondere vergiftigingen uit binnen- en buitenland worden gepresenteerd.

Na het bijwonen van de presentaties heeft de deelnemer inzicht:

  • in de verschillende oorzaken van acute intoxicaties
  • in behandeling bij verschillende intoxicaties
  • in wanneer het zinvol is een vergiftigingencentrum te raadplegen
  • in dat samenwerking en specialisatie noodzakelijk is bij de diagnostiek en behandeling van vergiftigingen.
(Meerdaags) Congres
0
Gratis
Tijd09:30 - 15:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenRoze collegezaal

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) informeert (dieren-)artsen, apothekers en andere professionele hulpverleners over de mogelijke gezondheidseffecten en behandelingsmogelijkheden bij vergiftigingen. Het NVIC is hiervoor dag en nacht bereikbaar, zowel telefonisch (030 -274 8888) als via internet (www.vergiftigingen.info).

 

Bij blootstellingen kan het gaan om individuele patiënten of om een calamiteit waarbij meerdere personen betrokken zijn. Voor de advisering bij calamiteiten is het NVIC ingebed in verschillende calamiteitenstructuren. Het NVIC doet uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van stoffen in het menselijk lichaam en de effecten die deze stoffen daar kunnen veroorzaken. Tevens wordt hierbij onderzocht of sommige personen meer gevoelig zijn voor een vergiftiging dan anderen. De kennis over vergiftigingen blijft door het verrichten van onderzoek up-to-date en de informatievoorziening optimaal.

 

Heidelberglaan 100
3584 CX
Utrecht
Postbus 85500
3508 GA
Utrecht
088-7558561
Selecteer een bestand aub.