Opleidingen details Jeroen Bosch Ziekenhuis, Jeroen Bosch Academie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Samen werken aan samenwerken (ID nummer: 374049)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 2329-10-2019 t/m 28-10-2020

Aanleiding

Landelijk (zowel op niveau van specialismen als landelijke organen als FMS/KNMG/De Jonge Specialist), regionaal en lokaal is toenemende aandacht voor het opleiden van aios in interprofessioneel/ intraprofessioneel (IPL) samenwerken. Vanuit de CGS wordt het als belangrijke opleidingseis vermeld onder de maatschappelijke thema’s waaraan in opleiden aandacht moet worden besteed. IPL past in de ontwikkelingen in de zorg, waarin in netwerken de zorg rondom patiënten wordt georganiseerd. Met elkaar kunnen samenwerken is dan ook een voorwaarde. DJS geeft in hun notitie aan dat er nadrukkelijk niet gezocht moet worden in nieuwe EPA’s of onderwijsvormen, maar vooral gebruik moet worden gemaakt van bestaande structuren, etc. Iedere aios zal op basisniveau zich hierin moeten ontwikkelen, verdieping is mogelijk voor geïnteresseerde aios. Binnen de COC is de vraag gesteld om dit binnen het JBZ nader te onderzoeken: wat is het, wat gebeurt er (al) en waar zitten evt. gaps c.q. mogelijkheden om verder te verbeteren/ontwikkelen. Dit moet in eerste instantie leiden tot een advies aan de COC waarna besluitvorming plaats vindt over eventuele vervolgstappen.

Doelen avond

Kennis en Inzicht vergroten rondom IPL

Laaghangend fruit inventariseren en met elkaar delen

Hoe op de dagelijkse werkplek IPL te versterken (van impliciet naar expliciet) en aios in op te leiden

Waar kunnen we, met blik op toekomst, innoveren en hoe gaan we dit oppakken en implementeren

Workshop
 
0
Tijd17:30 - 21:30
LocatieVught (NL) (Toon kaart)

De Jeroen Bosch Academie is het Leerhuis van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Wij leiden vanuit een patiëntgeoriënteerde visie op leren, hooggekwalificeerde zorgprofessionals op en stimuleren en faciliteren toegepast wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast biedt de Jeroen Bosch Academie professionele deskundigheidsbevordering en ontwikkelingstrajecten voor medewerkers en de mogelijkheden om kennis vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis te delen met partners en belanghebbenden in de regio. Daarmee ondersteunt de Jeroen Bosch Academie de maatschappelijke functie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.
 

Henri Dunantstraat 1 5223 GZ 's-Hertogenbosch
5223 GZ
´s Hertogenbosch
Postbus 90153
5200 ME
´s Hertogenbosch
0735532000
Selecteer een bestand aub.