Opleidingen details Amsterdam School for Integrative Medicine & Health BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

1-jarige coachingsopleiding "De arts als coach"; (ID nummer: 373953)
Nascholing met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Algemene scholing cluster 1,2 en 34014-5-2020 t/m 13-5-2021

“De arts als coach”: basismodule

Verantwoording

Het visiedocument “Medisch specialist 2025”  ziet de medisch specialist in 2025 meer dan nu, als coach of adviseur, naast zijn/haar rol als medisch behandelaar. Voor huisartsen en andere artsen geldt eenzelfde ontwikkeling in een steeds complexer wordend zorgsysteem.

“Hij/zij handelt vanuit compassie en medemenselijkheid, met een koel hoofd en een warm hart. Niet alleen naar zijn patiënten, maar ook naar zijn collega’s. Er is ruimte voor het delen van ervaringen en het geven van feedback. In teams en tussen zorgprofessionals is sprake van een cultuur waar men elkaar aanspreekt op kwaliteit, doelmatigheid en gedrag”.

Visie document “De medisch specialist 2025”

 

Opleiding basismodule “De arts als coach” 40 uur

Binnen de opleiding ontwikkelt de arts coachingsvaardigheden op vier vlakken:

 

  • Coaching, die gericht is op een nieuwe rol van de patiënt, waarbij hij/zij de regie over zijn/haar behandeling voert. Deze vaardigheden hebben tot doel het zelfsturend vermogen en de autonomie van de patiënt te doen groeien.
  • (Zelf)coaching en reflectie op het eigen functioneren als arts. Je wordt o.a. uitgedaagd om na te denken over hoe je je vak verder willen invullen, zodat je met meer plezier en minder stress werkt.
  • Coaching, die gericht is op de samenwerking in een complex netwerk met andere zorgprofessionals, waarbij de uitkomst en de behoefte van de patiënt uitgangspunt zijn.
  • Coaching in het kader van het begeleiden van collega’s (arts-assistenten etc) met als doel het vergroten van hun professionaliteit.

Relevantie voor de praktijk van de arts:

De basismodule: “De arts als coach” sluit uitstekend aan op het visiedocument: “De medisch specialist 2025”; waarbij de arts naast zijn/haar rol als medisch behandelaar optreedt op arts en coach. In de huidige (huis)artsen- en medisch specialistenopleiding is er nog relatief weinig aandacht voor deze nieuwe rol. Deze basismodule voorziet in de behoefte van artsen om meer coachingsvaardigheden te ontwikkelen. Dit om te kunnen aansluiten bij een nieuwe rol van de patiënt, waarbij hij/zij zelf veel meer regie over zijn/haar behandeling voert. Daarnaast zijn de netwerken waarbinnen de arts werkt complexer geworden. Een vergroting van de coachingsvaardigheden zal leiden tot betere, efficiëntere samenwerking en ook via deze weg een positief effect hebben op de gezondheid van de patiënt.

Een ander belangrijk aspect is dat het aantal burn-out artsen toeneemt. Onder artsen meer dan in de algemene bevolking, met name ook bij de jonge groep artsen. Door het onder de loep nemen van de eigen waarden, drijfveren en werk-privé balans kan de arts inzicht krijgen in een mogelijke (dys)balans. De verkregen inzichten kunnen worden gebruikt om enerzijds een (caregivers)burnout te voorkomen en dus kapitaalvernietiging binnen de gezondheidszorg te voorkomen. De arts kan zo hoogwaardige, kwalitatieve zorg blijven leveren. Anderzijds hebben deze inzichten, deze toegenomen zelfkennis, indirect een positieve invloed op de gesprekken die hij over dit onderwerp met zijn patiënten voert.

Uitwerking aan de hand van CanMEDS competenties:

De training richt zich op de competentiegebieden: ‘professionaliteit’, ‘communicatie’ en ‘samenwerking’.

CanMEDS: Professionaliteit

Na de training kent de arts zichzelf beter en kan zich daarmee beter inleven in de patiënt. Dit verhoogt de betrokkenheid bij zijn patiënt. Tevens is hij in staat meer integere zorg te leveren. Hij kent zijn kernwaarden beter en kan daardoor meer aansluiten bij de behoefte van de patiënt maar ook bij zijn eigen behoefte. Zelfkennis is namelijk ook het begin van inzicht in de ander. De consultvoering is dan meer in balans. Hij kent de grenzen van zijn eigen competenties en handelt daarbinnen. Weet daarnaast welke competenties hij het best kan inzetten en welke hij nog dient te verwerven.

Door meer zelfkennis is hij beter in staat tot adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag. Aan zelfmanagement gaat zelfreflectie vooraf. Succesvolle artsen hebben een goed zicht op zichzelf, kunnen zichzelf sturen en zijn daarmee effectiever in het bereiken van hun doelen. Deze zelfkennis wordt in deze training met name gericht op de authentieke consultvoering. Dat vergroot de effectiviteit evenzeer. De sterke kanten, blinde vlekken, valkuilen, disfunctionele aspecten van de arts komen naar voren en kunnen hanteerbaar gemaakt worden.

CanMEDS: Communicatie

Door het optimaliseren van huidige en het aanleren van nieuwe luister- en gesprekstechnieken wordt de communicatie tussen arts en patiënt effectiever. De arts sluit beter aan bij de hedendaagse patiënt, die zelf regie voert over zijn behandeling. De arts kan met zijn coachingsvaardigheden het zelfsturend vermogen van de patiënt vergroten. Uiteraard zijn deze toegenomen communicatie-skills ook van invloed op de communicatie met collega’s en andere zorgprofessionals in het netwerk.

De toegenomen zelfkennis leidt daarnaast tot meer inzicht in de ander waarbij hij effectieve behandelrelaties met patiënten opbouwt. Door zelfkennis, kent de arts zijn eigen valkuilen en komt hij ‘dichterbij’ zichzelf. Dit bevordert de luistercapaciteit en het doelmatig verkrijgen van relevante patiëntinformatie. Tevens kan hij beter aansluiten bij de behoefte van de patiënt en zijn familie, waardoor het uitwisselen van medische informatie effectiever verloopt.

CanMEDS; Samenwerking

Toegenomen communicatie- en coachingsvaardigheden naast een grotere zelfkennis leiden tot meer inzicht in de ander en een effectiever intercollegiaal contact. Hierdoor verlopen verwijzingen effectiever en wordt de interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg gestimuleerd.

 

 

 

 

 
3500
LocatieHeiloo (NL) (Toon kaart)

LocatieOnbekend

De ASIMH is een initiatief van een aantal jonge, kritische, nieuwsgierige artsen, dat onderwijs wil aanbieden op het gebied van Integrative Medicine. Dit in navolging van vooraanstaande universiteiten in Amerika.
We zijn er voor die artsen en zorgprofessionals, die hun blikveld willen verruimen, hun behandelarsenaal willen verrijken en zichzelf willen ontwikkelen. Daarom bieden we innovatieve en inspirerende nascholingen aan waarmee ze hun patiënten -wetenschappelijk gefundeerd- kunnen informeren over de geneeskracht van voeding, mind-bodytechnieken en natuurlijke behandelmethoden.

Kennemerstraatweg 464 B kamer 1.4.03
1851 NG
Heiloo
Kennemerstraatweg 464 B kamer 1.4.03
1851 NG
Heiloo
0644124067
Selecteer een bestand aub.