Opleidingen details Nienke Dekkinga Training & Coaching

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Ouderen en Seks (ID nummer: 373833)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen431-10-2019 t/m 30-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk431-10-2019 t/m 30-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Mantelzorgmakelaars431-10-2019 t/m 30-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen431-10-2019 t/m 30-10-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker431-10-2019 t/m 30-10-2020

Het bespreekbaar maken van het seksueel functioneren met je clienten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maar helaas rust er nog steeds een taboe op seksuele problemen.

Tijdens de training ‘Ouderen en Seks’ leer je welke “regels” je in acht dient te nemen. Zodat je met gemak aspecten van intimiteit en seksualiteit bespreekbaar kan maken met je patiënten en andere zorgprofessionals.

Maar ook hoe jouw persoonlijke houding ten aanzien van dit thema van invloed kan zijn op jouw handelen als zorgprofessional en hoe je daarmee omgaat.
Daarnaast gaan we diepte in. Hoe werkt seks nu eigenlijk echt? Hierbij gebruik makend van de volgende modellen: de seksuele responscurve, het Quantum Model van Schnarz.
En uiteraard mag ook niet missen welke invloed het ouder (dementie, verlies van partner, ouder wordende lichaam) worden kan hebben op het seksueel functioneren en welke (doorverwijs)mogelijkheden er allemaal zijn.
En om te weten in hoeverre jij het onderwerp seksuele problemen kan behandelen maken we gebruik van het PLISSIT Model.


Leerdoelen:

-Jouw eigen attitude en visie omtrent aspecten van seksualiteit en de invloed daarvan voor de hulpverlening te onderkennen en te verwoorden.

-Met gemak aspecten van intimiteit en seksualiteit bespreekbaar maken met je patiënten en andere zorgprofessionals.

-Bekend met welke (doorverwijs)mogelijkheden er zijn voor ouderen met vraagstukken en problemen rondom seksualiteit.

-Cliënten adequaat kunnen doorverwijzen bij seksuele problematiek.

-Kennis hebben van het PLISSIT-model en kunnen werken volgens het PLISSIT-model.

-Kennis hebben en eventueel kunnen inzetten van de volgende modellen:
De seksuele responscurve.
Quantum Model van Schnarz

Ja
 Aandachtsfunctionarissen
 Maatschappelijk werk
 Mantelzorgmakelaars
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenAlgemeen Maatschappelijk Werk
SectorenZorgOuderenzorg
SectorenZorgVerpleeghuiszorg
Thema'sThema'sDiversiteit
Thema'sThema'sSexespecifiek
Thema'sThema'sZingeving
Tijd9:30 - 13:00
LocatieOnbekend

Nienke Dekkinga Training & Coaching verzorgt lezingen aan zorgprofessionals en patiëntenverenigingen om intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken.
Daarnaast nu een nieuwe pijler: trainingen verzorgen voor zorgprofessionals om seksuele problemen bespreekbaar te maken met hun patiënten.
En geeft ook individuele coaching aan cliënten om seksuele problemen te verhelpen.

Kolenstraat 25
1211KP
Hilversum
0653640841
Selecteer een bestand aub.