Opleidingen details Sirius Training & Advies BV

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Training BedrijfsInterventieTeam - BIT (ID nummer: 373785)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ accreditatie per bijeenkomst
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliƫntondersteuners6,514-11-2019 t/m 13-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen6,514-11-2019 t/m 13-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen6,514-11-2019 t/m 13-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk6,514-11-2019 t/m 13-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Agogen6,514-11-2019 t/m 13-11-2020
Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Sociaal Werker6,514-11-2019 t/m 13-11-2020

De BIT Training is bedoeld voor organisaties die geconfronteerd kunnen worden met lastig en agressief gedrag van cliënten en 'onbekenden ' waarbij de collega/professional assistentie nodig heeft om de situatie te de-escaleren. Deze assistentie wordt verleend door een samengesteld team van collega's die hiervoor een specifieke training hebben gevolgd; de Training BedrijfsInterventieTeam - BIT. Voorbeelden van organisaties; GGD, Jeugdbescherming, GZ, Gemeenten. 

Het BIT team is een team van 11 – 12 medewerkers die ingeroepen worden als medewerkers te maken krijgen met agressie van cliënten en derden. De BIT team’s volgen eerst een basistraining 'Omgaan met Agressie' waarna in de BIT Training de volgende aspecten aan bod komen:

- het herkennen van de diverse vormen van agressie

- hoe preventief te handelen bij agressie om escalatie te voorkomen

- hoe behoud je je persoonlijke grens t.o.v. agressie ?

- wat zijn de valkuilen in jou gedrag, waardoor je agressie : triggert”?

- daarnaast vooral het opfrissen van de kennis, en oefenen met situaties waar (m.n. verbale)agressie in voorkomt.

Samengevat een trainingsdag waarin de principes van de basistraining kort worden opgefrist en er specifiek wordt getraind op de rol binnen het bijstandsteam agressie.

De BIT - training richt zich op; 

1. Incidenten in of om de spreekkamer waarbij een cliënt van de eigen organisatie betrokken is. Concreet gaat het dan om agressie. Hetzij verbaal, hetzij fysiek;

2. Incidenten in het centrale, openbare deel van het pand. Denk hierbij aan de receptie, centrale hal en het publiekelijk toegankelijke deel van het pand. In dergelijk gevallen is niet duidelijk of het een cliënt van de organisatie betreft. Wel helder is dat er om assistentie wordt gevraagd.

Leerdoelen; 

- opfrissen kennis en vaardigheden in het omgaan met agressie in verlengde van de gevolgde basistraining omgaan met Agressie. 

-Op individueel en collegiaal niveau bewustwording van de persoonlijke kwaliteiten en valkuilen van de teamleden en het team

. Op basis van het crisisontwikkelingsmodel  ontwikkelen van een gemeenschappelijke definitie van agressie cq geweld en tot een gemeenschappelijke tolerantiegrens.

- Aan de hand van het SPEAR systeem (Spontaneous Protection Enabling Accelerated Response) leren hoe impulsieve impulsen, kunnen worden omgezet in effectief handelen.

- op basis van voorgaande leren over preventie escalatie middels een bewuste fysieke houding in de ruimte en t.o.v. de agressor

- Training leert deelnemers van het BIT Team in teamverband relatief hoog-dynamische escalaties te de-escaleren met inachtname van ieders eigen veiligheid. 

- Training geeft aanzet tot definiëren van grens voor wat betreft eigen inzet en vaststellen van beleid met betrekking tot inschakelen externe handhavers. 

 

 

Ja
 Aandachtsfunctionarissen
 CliĆ«ntondersteuners
 GGZ agogen
 Maatschappelijk werk
 Sociaal Agogen
 Sociaal Werkers
HoofdniveauSubniveauSub-subniveau
SectorenAlgemeenCrisisopvang
SectorenAlgemeenMaatschappelijke Opvang
SectorenJeugdJeugdbescherming
SectorenJeugdJeugdhulpverlening
SectorenJeugdKinder- en Jeugdzorg
SectorenJustitieelReclassering
SectorenJustitieelForensisch Werk
SectorenZorgGeestelijke Gezondheidszorg
SectorenZorgVerslavingszorg
SectorenZorgZiekenhuiszorg
Tijd09:30 - 17:00
LocatieGouda (NL) (Toon kaart)

Sirius Training & Advies is een CEDEO erkend bureau dat  in 1992 is opgericht en uitgegroeid tot een bureau dat in heel Nederland én er buiten trainingen, coaching en advies op maat levert voor organisaties en werknemers in uiteenlopende bedrijfssectoren en beroepsgroepen.

Veiligheid als expertise
De expertise van Sirius ligt op het terrein van veiligheid. Crisismanagement, gijzelingsonderhandelingen, agressie en huiselijk geweld zijn voorbeelden van trainingen rondom veiligheid, waarin kennis van goed onderbouwde theorieën samengaan met een gedegen kennis van de praktijk. Specifieke verwijzing naar (o.a) onze agressietrainingen en trainingen Risicomanagement voor bureaus Jeugdzorg. Verrassend binnen Sirius is de combinatie met trainingen die ‘lichtere’ thema’s hebben, zoals inspiratie, plezier in het werk, persoonlijk leiderschap en creatief denken. Veiligheid als centraal thema reikt ver; van risicomanagent trainingen voor Bureaus jeugdzorg tot herkenbaar onderdeel van onze leerlijnen leidinggeven en managent. Veiligheid in relatie tot de digitale wereld terug te vinden in ons aanbod cyberpesten en digitale awareness. Veiligheid te vinden in onze coaching en advieswerk betekent vertrouwen en vertrouwelijkheid. Integriteit is niet alleen een thema in ons trainingsaanbod maar tevens een centrale waarde van het bureau.  Maatwerk
Sirius is specialist in het ontwikkelen en verzorgen van complete trajecten, uiteraard op maat gemaakt in samenspraak met de opdrachtgever. Dat kan variëren van een enkele training in een groep of een individueel coachingstraject, tot meerdere trainingen met nazorg in de vorm van coaching of ondersteuning in strategische beleidsvoering door middel van advies.

Ontwikkeling opleidingstaject
Sirius kan tevens helpen met de ontwikkeling van specifieke opleidingstrajecten. We ontwikkelen voor opdrachtgevers Startegische Opleidingsplannen. Naast in-company trajecten, zijn er outdoor trainingen en trainingen op locatie. Juist die combinatie van mogelijkheden geeft meerwaarde: concrete doelstellingen worden haalbaar en de kans op blijvende veranderingen wordt sterk vergroot.

www.siriustraining.nl

 

  

Hooglandse Kerkgracht 14
2312 HT
Leiden
0031 71 341 19 51
Selecteer een bestand aub.