Opleidingen details Praktijk voor SPELtherapie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Hoe lang duurt de therapie? (ID nummer: 373565)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Beroepsspecifieke bij- en nascholing vooraf geaccrediteerd2431-8-2019 t/m 30-8-2020

Dag 1. Speltherapeutische diagnostiek.

Je krijgt een denkkader aangereikt dat helder maakt hoe je een therapie effectief opbouwt. Waarmee begin je bij complexe problematiek? In ons model staan vragen die je nodig hebt om tijdens de spelobservatie tot een goede diagnose te komen voor het starten van de speltherapie. Je kunt bij aanvang het gehele traject al overzien waardoor je zicht hebt op vertragende, groeibevorderende en belemmerende factoren. Op deze dag staat de spelobservatie dus centraal. Wat zijn de observatievragen bij deze cliënt en hoe lang moet de observatie duren? Uiteraard krijg je de theorie in een reader mee naar huis.

Werkwijze: theoretische uitleg van het model, demonstratie van werken met het model aan de hand van voorbeelden uit de praktijk door de docent en in kleine groepjes aan de slag gaan met het model met een eigen casus.

Aan het eind van deze dag kun je een goede spelobservatie voorbereiden om de volgende vragen te beantwoorden:

 • Hoe bouw je een speltherapie effectief op?
 • Waarmee begin je bij complexe problematiek?
 • Wat zijn de vervolgstappen?
 • Welke keuzes maak je bij een beperkt budget?
 • Hoe te handelen bij een beperkte tijdsduur?
 • Wat mag van jou als speltherapeute wel en niet verwacht worden?
 • Is de inzet van andere deskundigen nodig?
 • Ben jij de meest geschikte behandelaar voor deze cliënt?
 • Wat heb jij als speltherapeute nodig om deze cliënt goed te kunnen helpen?

Dag 2. Goede doelen stellen bij hechtingsproblematiek.

Het denkkader van dag 1 wordt verdiept op het onderdeel gehechtheidsproblematiek.

Helder wordt deze dag hoe je de informatie uit de spelobservatie omzet in een behandelplan waarin staat welk resultaat voor deze cliënt verwacht mag worden bij hechtingsproblematiek en welke tijdsinvestering dit vraagt. Duidelijk wordt welk behandelingstraject veel sessies vraagt en waar het kortdurend kan.

Werkwijze: van tevoren goed bestuderen van de theorie over hechting die je krijgt opgestuurd. Op de dag zelf zal Erna in de ochtend laten zien hoe zij aan de hand van de theorie komt tot concrete en haalbare doelen en hoe zij de theorie vertaalt naar randvoorwaarden voor deze therapie. Zij zal laten zien hoe dit kan leiden naar een concrete inschatting van de tijd- en kosteninvestering die deze therapie vraagt. In de middag ga je in kleine groepjes hetzelfde doen met een eigen casus.

Aan het eind van deze tweede dag kun je de volgende vragen beantwoorden:

 • Hoe herken je hechtingsproblematiek in de spelobservatie?
 • Wat maakt juist de cliëntcentered gerichte speltherapie zo geschikt voor de behandeling van deze problematiek?
 • Waarmee begin je en wat zijn de vervolgstappen bij hechtingsproblematiek?
 • Past hechtingsproblematiek behandelen bij jou en jouw werksetting?
 • Wat zijn steungevende of juist vertragende factoren uit de omgeving in het therapieproces?
 • Hoe stel je een tijdsindicatie?
 • Welke plaats kunnen we een steungevende therapie geven?

 

Dag 3. Traumatisering of gehechtheidsproblematiek?

Er wordt deze dag voortgebouwd op nascholingsdag 1 en 2. Er vindt weer een verdieping plaats. Nu op een ander onderdeel van het model uit de eerste studiedag

Deze studiedag gaat over complexe traumatisering. Maar help! Het signaalgedrag van traumatisering kan hetzelfde signaalgedrag zijn van hechtingsproblematiek. Toch is het voor het therapeutisch handelen van belang dat je het onderscheid kunt maken. Duidelijk wordt deze dag hoe je dit onderscheid kunt maken tijdens de spelobservatie en hoe bepalend dit onderscheid is voor het therapieproces.

Door het systematisch het model te gebruiken wordt helder wat de doelen moeten zijn in deze therapie, in welke volgorde de doelen aan de orde moeten komen en leer je een inschatting te maken van de tijdsduur die aan deze doelen is gekoppeld. Duidelijk wordt wat argumenten zijn om speltherapie in te zetten bij deze problematiek en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Je ontvangt reader 3.

Werkwijze.

Aan de hand van door jullie ingebrachte casuïstiek gaan we onderscheid maken tussen hechtingsproblematiek en problematiek ten gevolge van traumatisering. We gebruiken daarbij het model om helder te krijgen hoe de opbouw van de therapie voor deze cliënt eruit moet zien.

Na deze derde studiedag kun je antwoord geven op de vragen:

 • Hoe herken je problematiek ten gevolge van traumatisering in de spelobservatie?
 • Hoe onderscheid je hechtingsproblematiek van trauma-gerelateerde signalen en symptomen?
 • Wat doe je als je na de spelobservatie dit onderscheid nog niet duidelijk hebt?
 • Wanneer kies je voor steungevende therapie?
 • Welke keuzes maak je bij een beperkte tijdsduur of een beperkt budget?
 • Hoe stel je een tijdsduur vast bij deze problematiek?
 • Wat is het effect van cliëntcentered gerichte speltherapeutische behandeling bij hechtingsproblematiek op traumatische ervaringen?

 

Afgestudeerde vaktherapeuten
18
Ja
6
De nascholing bestaat uit 3 maal een bijeenkomst van een dag. Voor elke dag is er een reader leeswerk en moet er ter voorbereiding geoefend worden met het geleerde toepassen op eigen casuistiek.
565
Kosten zijn inclusief readers, koffie/thee en lunch. Er wordt gewerkt met 1 docent op hooguit 6 deelnemers omdat het de bedoeling is dat er gewerkt wordt met ieders eigen casuistiek.
Bestand 
info hoe lang.doc43 KB
Hoofdniveau
Danstherapie
Dramatherapie
Muziektherapie
Psychomotorische kindertherapie (PMKT)
Psychomotorische therapie (PMT)
Speltherapie
Beeldende therapie
Tijd9:00 - 17:00
LocatieHedel (NL) (Toon kaart)

verzorgen verdiepende vaktherapeutische nascholingen

Gouwakker 13
5321WE
Hedel
0735995904
Selecteer een bestand aub.