Opleidingen details Euregionaal Congresburo / Centrum voor Educatie en Supervisie

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Juridisch kader binnen de hulpverlening (ID nummer: 373549)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal (1 uitvoeringsdatum)
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
K&J/OG herregistratie624-9-2019 t/m 23-9-2022
K&J/OG opleiding - overige taken324-9-2019 t/m 23-9-2022

Van beroepskrachten wordt verwacht dat ze intensief samenwerken met andere beroepskrachten om samen met een gezin/huishouden te komen tot een integraal aanbod.

Privacy en de AVG vormen een uitdaging om de regels rond jouw beroepsgeheim goed te interpreteren. Wat houdt dat beroepsgeheim eigenlijk in? Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy van de cliënt en die van de ex als jouw cliënt verteld dat hij/zij nog steeds in de mail van de ex kan kijken? En hoe wissel je binnen de kaders van de privacywetgeving gegevens uit met andere beroepskrachten, op zodanige wijze dat de burger zelf de regie blijft voeren?

Aan bod komt ook wat hoort in het dossier, wanneer ben je zorgvuldig? Moet de hele mailwisseling worden opgenomen? Wat zeggen klachtencommissies en tuchtcolleges over zorgvuldige dossiervorming? Hoe te handelen bij dreigende situaties, schokkende gebeurtenissen of maatschappelijke vraagstukken? Vanuit de driehoeksverhouding 'cliënt - hulpverlener - maatschappij' zullen de juridische begrippen beroepsgeheim, privacy en dossiervorming in deze training worden behandeld.  

Leerdoelen:

  • Regels over AVG, privacy en beroepsgeheim toepassen in jouw eigen beroepspraktijk;
  • Privacy en beroepsgeheim binnen samenwerkingsverbanden zoals sociale teams, wijkteams en jeugdteams;
  • Geldende regels omtrent zorgvuldige dossiervorming;
  • Het oefenen van geldende regels aan de hand van praktijkgerichte casuïstiek.
BeroepsgroepBeroepsorganisatie
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register ZorgprofessionalsVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten RegisterVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
Jeugdzorg pedagoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Jeugdzorg psycholoogPsychologen/ Gedragstherapeuten/Pedagogen/Systeemtherapeuten
Kwaliteitsregister V&VVerpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
1 2 3
academici en HBO-ers
Cursus
 Inleidend
 Verbredend
 Verdiepend
6
17
ja
350
6
Geen toetsing, wel evaluatie
n.v.t.
Hoofdniveau
Herregistratie KJ/OG
Registratie KJ/OG
Tijd10:00 - 17:00
LocatieUtrecht (NL) (Toon kaart)

Tijd10:00 - 17:00
LocatieEindhoven (NL) (Toon kaart)

Aanbieder van studiedagen, symposia, congressen, cursussen, workshops en trainingen op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs.

De Mandel 2a
6227 CS
Maastricht
043-2057962
Selecteer een bestand aub.