Opleidingen details Radboud Universiteit Nijmegen - Radboud Centrum Sociale Wetenschappen

Als u als professional deze cursus gevolgd heeft dan wordt de presentie ingegeven door de opleider.

Wetenschappelijke grondslagen van individuele psychotherapie (ID nummer: 373395)
Cursus met (fysieke) bijeenkomst(en)/ alleen accreditatie voor totaal
CategorieGeaccrediteerde puntenAccreditatieperiode
Bij- en nascholing106-9-2019 t/m 5-9-2020

Na deze cursus is de deelnemer in staat tot:

  • zelfstandig reflecteren over de theorie en praktijk van persoonsgerichte, interactionele psychotherapieën, met name bij persoonlijkheidsproblematiek
  •  het bepalen van een gerichte indicatiestelling en diagnostiek: of en wanneer persoonsgerichte, interactionele psychotherapie wenselijk en geïndiceerd is bij existentiële problematiek, rouwverwerking, seksuele problematiek, relationele problemen, werkgerelateerde problemen en de belangrijkste psychische stoornissen: angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen.
  • het zelfstandig uitvoeren van individuele persoonsgerichte, interactionele therapieën bij met name persoonlijkheidsproblematiek
  • kritisch reflecteren over de eigen competenties en valkuilen aangaande een persoonsgerichte, interactionele psychotherapeutische behandeling en daarover mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren.
  • geven van feedback aan medecursisten op een positief kritische wijze
  • onderlinge intervisie.
12
18 (per groep)
ja
nvt, is onderdeel van de opleiding klinisch psycholoog
60
toetsing en evaluatie
1. Introductie per bijeenkomst tweetallen (Referent/Coreferent), gelijkelijk verdeeld over de cursisten: Norcross, J.C. (2011). Psychotherapy relationships that work: evidence-based responsiveness
2. Casusopdracht: vanaf het begin tot het eind van de cursus volgt de cursist twee patiƫnten (een goed lopende en een stroef lopende behandeling) met behulp van een single case design. Theoretisch leidraad bij de casusopdracht is de volgende literatuur: Hafkenscheid (2014), Hoofdstuk 9; en Hafkenscheid, A. (2016). Waarom stagneert deze therapie? Een zoekschema voor het opsporen van mogelijke obstakels. Tijdschrift voor Psychotherapie, 42, 291-307. De laatste twee cursusdagen presenteert elke cursist het beloop en (tussentijdse) resultaat van de stroef lopende behandeling.
3. Elke cursist formuleert aan het begin van de cursus concrete leerpunten ten aanzien van (a) kennis over het kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur over behandelprocessen en behandeleffecten en (b) kennis van en vaardigheden op het gebied van hantering van de therapeutische relatie. Deze leerpunten vormen de basis voor het portfolio (reflectieverslag). Per cursusdag houdt de cursist haar/zijn portfolio up to date. In het portfolio noteert de cursist ook per bijeenkomst wat uit de lesstof onduidelijk is of niet is begrepen, alsmede de kritische vraag of kanttekening die bij elk gelezen hoofdstuk is geformuleerd.
4. Elke cursist komt minimaal een keer zelf aan bod in plenaire rollenspelen, in de rol van therapeut, en minimaal twee keer in rollenspeloefeningen binnen subgroepen. De cursist tekent dit aan in haar/zijn portfolio.
5. Na Bijeenkomst 18 (1 december 2017) levert elke cursist haar/zijn portfolio aan middels uploaden via Moodle (Uploaden casussen en opdrachten) Zij/hij ontvangt via Moodle feedback op haar/zijn portfolio.

De eindbeoordeling komt tot stand op basis van door de hoofddocent te beoordelen voldoende resultaten voor 1. tot en met 6. In de casusopdracht komen de verschillende klinische aspecten die in de module behandeld worden aan bod: basishouding, basisvaardigheden, ontwikkelingspsychologische aspecten, therapeutische relatie, overdracht en tegenoverdracht, context van de psychotherapeut.
dr. Anton Hafkenscheid, supervisor VPeP en VGCt
Tijd09:30 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnderdeel van KP-opleiding

Tijd09:30 - 17:00
LocatieNijmegen (NL) (Toon kaart)
OpmerkingenOnderdeel van KP-opleiding

Het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen is een landelijk werkend opleidingsinstituut gevestigd op de groene campus van de Radboud Universiteit Nijmegen. Wij verzorgen o.a. de post-academische opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog in de regio Gelderland en Overijssel in opdracht van de Stichting Psychologische vervolgOpleidingen Nijmegen (SPON). Ook bieden we de opleiding tot Master in Addiction Medcine en de opleiding tot Schoolpsycholoog aan. Daarnaast organiseren we congressen en een hebben we een nascholingsaanbod voor sociale wetenschappers. 

Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5
6525 ED
Nijmegen
Radboud Centrum Sociale Wetenschappen Postbus 6909
6503 GK
Nijmegen
024 36 125 11
Selecteer een bestand aub.